Americká NASA zřídila samostatný web k otázce globálního oteplování, kde publikuje nejdůležitější údaje pro laickou veřejnost. Nejdůležitější je tento graf ukazující exponenciální růst skleníkového plynu CO2 po zahájení průmyslové revoluce a zejména po Druhé světové válce.Tento ukazatel je velmi důležitý, protože jasně ukazuje, že růst skleníkových plynů nemá nic společného dobami ledovými a meziledovými v posledních čtvrtohorách. Web postupně předkládá další dnes již prakticky nevyvratitelné důkazy jako je růst skleníkových plynů od druhé poloviny 19. století, tání ledovců, nebezpečné zvedání hladiny moří (17 cm za posledních sto let), stoupající kyselost oceánů (o 30 % za století), trvalý růst rekordních teplot. Pokud vás zajímají konkrétní dopady na určitou oblast, klikněte si na tuto interaktivní mapu, kterou sestavil panel vědců zabývající se klimatickými změnami.

NASA sestavuje celkovou animaci teplot na zeměkouli ukazující stav planety, pokud bude pokračovat dnešní katastrofický scénář. Nyní byla překročena symbolická hranice nevratnosti globálního oteplování udávaná 400 ppm CO2, která by při dnešní pasivitě států a vlád stoupla kolem roku 2085 na 800 ppm. Model růstu teplot ukazující následky pro USA máte zde.


Pokud si kliknete na podobný model srážek, tak zjistíte, že polovina USA bude pokryta polopouští a druhá polovina bude trpět záplavami. Život na zeměkouli bude zásadně poznamenaný globálním oteplováním zhruba po roce 2050.

Podle modelů vědců čeká jen Evropu v příštích desetiletích příliv miliónů tzv. klimatických uprchlíků ze zemí Sahelu a z dalších oblastí, kde se život stane vinou globálního oteplování již neudržitelným. Podle studie American Association for the Advancement of Science (AAAS) by do roku 2020 mělo být v pohybu asi 50 miliónů tzv. "environmental refugees", kteří pod hrozbou smrti musí opustit jižní část planety směrem na sever. Jejich počet pochopitelně rychle poroste, což se projevuje už nyní.

Prozatím jediným zájmem globálních velmocí a EU je drancování nerostného bohatství z těchto oblastí a boj proti tzv. "terorismu". Viz naše články z oblasti Sahelu (V Sahelu se začal krví splácet dluh neokolonialismu) a situaci v Nigérii (Ekologická katastrofa v deltě Nigeru a terorismus).