První pracovní skupina Mezivládního panelu o klimatických změnách (IPCC) podle plánu připravila první ze tří souhrnných studií o změnách klimatu. Druhá studie vyjde koncem března 2014, třetí začátkem dubna 2014 a koncem října 2014 vyjde v Kodani závěrečná zpráva.

1. Jak to vypadá s klimatem?

Špatně, podívejte se na závěry tzv. Fifth Assessment Report (AR5). Ve starším článku Zpráva NASA ke globálnímu oteplování: konečná v roce 2100 jsme uváděli klíčové nálezy NASA, které v mnohem větším rozsahu potvrdila i současná zpráva IPCC. Nejdůležitější je tento graf ukazující exponenciální růst skleníkového plynu CO2 po zahájení průmyslové revoluce a zejména po Druhé světové válce.Tento ukazatel je velmi důležitý, protože jasně ukazuje, že růst skleníkových plynů nemá nic společného s dobami ledovými a meziledovými v posledních čtvrtohorách. Mezi další důkazy vlivu člověka na globální oteplování patří růst skleníkových plynů od druhé poloviny 19. století, tání ledovců, nebezpečné zvedání hladiny moří (17 cm za posledních sto let), stoupající kyselost oceánů (o 30 % za století), trvalý růst rekordních teplot. Pokud vás zajímají konkrétní dopady na určitou oblast, klikněte si na tuto interaktivní mapu, kterou sestavil panel vědců zabývající se klimatickými změnami. Panel navíc potvrdil možný průměrný vzrůst teploty v 21. století až o 2 stupně proti průměru z minulého století.

2. Příručka IPCC pro politiky

Panel udělal pro politiky speciální edici analýz a doporučení, kterou si můžete stáhnout zde. Protože politikům se všechno musí říkat dvakrát, navíc jednoduše a podat tučným písmem, tomuto stylu se přizpůsobila i citovaná zpráva. Hlavní nálezy jsou ve výrazných tabulkách, zatímco analytický materiál je vytištěn drobným písmem. Studie obsahuje klíčové závěry měření, pravděpodobnost dopadu jednotlivých prognóz a modelů, zhodnocení vlivu člověka na globální oteplování a předpokládané planetární změny. Závěrečnou tabulku klíčových změn máte zde.Studie odkazuje na simulační matematické modely a následně uvádí nižší, střední a vyšší hodnoty prognóz, včetně míry pravděpodobnosti. Hysterie kolem minulých a současných závěrů IPCC (viz např. tento článek na AC24) je neopodstatněná. Vědci jasně doložili, jak a o kolik korigovali své minulé předpovědi udávané v panelu AR4. Díky nasazení nových družic sledujících vybrané ukazatele se měření značně zpřesnila, a tím se zvýšila i pravděpodobnost předpovědí.