Všichni lidé Evropy, kterým zůstala nějaká soudnost, musejí vítat myšlenku Evropské unie, myšlenku společného, mírového, otevřeného a solidárního soužití národů, jež po minulá staletí mezi sebou vedly permanentní války včetně dvou na této Zemi nejstrašnějších. Jak už to ale bývá, často se chopí soudných myšlenek, svou medvědí službou, nesoudní lidé. Zřejmě do této skupiny spadají technokraté, kteří by rádi vtěsnali sám život do škatulek, přihrádek, kategorií, průmyslových vzorů, norem, vyhlášek, zákonů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady. Za jejich lopotu jim náleží odměna ze zdrojů obyvatel EU, skutečná čest a sláva však patří neziskovým organizacím, dobrovolníkům, nadšencům a aktivistům, kteří se snaží podobné nápady s použitím zdravého rozumu a praktických zkušeností svými podněty korigovat a usměrňovat.

Na jedné straně i o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh rozhodují obchodní zájmy nadnárodních korporací, jejichž bohem jsou peníze, na druhé straně leží zájmy všech lidí na této planetě. Všechno se prostě nedá koupit, zvážit, změřit, regulovat, znormovat, uzákonit a zotročit. To lze s neživou hmotou, a to ještě s výhradami, nikoliv však s přírodou se svojí rozmanitostí. Člověk 21. století si ve své touze ovládat zahrává, více než kdy jindy v minulosti, se silami a zákonitostmi života, kterým nerozumí, a které jej mohou v konečném důsledku zničit. Tak jako se malému chlapci možná jednou konečně povede rozmontovat autíčko, s nímž si tak rád hrál - a už jej nikdy nesložit, může se člověku podařit rozmontovat či poškodit podstatu života, aniž si uvědomí překročení bodu návratu. Na jedné straně manipulace s geny rostlin, zvířat i lidí, na druhou stranu omezování jejich přirozených podmínek života, může vést k nezamýšleným fatálním koncům. Technokrat bude vždy fascinovat role čarodějova učně. Ale technokrat pracuje v prostoru "společné věci" (res publica) normované společnými zákony. A o ty v EU jde především.

Další četba pro zájemce
Plné znění návrhu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh zde.

Deklarace evropských neziskových organizací ohledně připravovaného zákona zde.

O problematice jsme psali zde.

Článek a diskuse v Deníku referendum zde.