Vládní americká vědecká organizace NOAA vydala jako každý rok pravidelnou studii Arctic Report Cart 2013, která mapuje změny způsobené globálním oteplováním v Arktidě. Zdůrazňuje zásadně negativní trend, který je už trvalý. I přes to, že nízká zimní oblačnost v roce 2013 jednak vyzářila přebytečné teplo a jednak v létě způsobila přísun srážkového sněhu. I přes dobré klimatické podmínky dané oblačností byl trend opět rekordně negativní směrem ke globálnímu oteplování. Závěry studie najdete na tomto videu.


Trvale rekordní teploty trvají už 6 let, což jasně dokládají grafy. Protože je nyní změřená i průměrná tloušťka ledu v Arktidě je jasné, že ledovců ubylo rekordním tempem. Tady je mapa za loňský rok a průměry tání ledovců naměřené z družic.Tání sice nedosáhlo rekordní výše z loňského roku, ale i tak je druhé nejvyšší v trvale rostoucí řadě. Je jasně doložena expanze travin a tundry do předtím trvale zaledněných oblast permafrostu, což znamená uvolňování miliónů tun předtím zamrzlého metanu do atmosféry. Metan je skleníkový plyn s trvalým účinkem, protože se rozkládá jen velmi pomalu proti CO2. Migrace ukazuje, že do tundry i do oceánů se začínají stěhovat zde dříve neznámé druhy živočichů, rostlin, zoo- a fytoplanktonu.