Nejprve gratulujeme spřátelenému webu a hlavně TV stanici Real News k tomu, že vybrali místo potřebných 200 tis. dolarů celých 350 tisíc. Tím mají zajištěný provoz nezávislých televizních a rozhlasových studií v USA, včetně webu.

V nedávných článcích jsem se soustředili na pochybnou činnost jednoho procenta, které tajným způsobem fedruje nový typ obchodních smluv mezi celými kontinenty. Viz souhrnný článek Transatlantická a transpacifická smlouva připravuje novodobé otroctví. Citovaná nezávislá TV ukázala, že pro normálního Američana byla TPP jednání naprosto tajná. Naopak asi 600 lobbistů a právníků nadnárodních korporací mělo přes počítače on-line přístup k jednání, přímo komentovalo probíhající panely a přidávalo k nim různé změny. Z toho je jasně vidět, komu má smlouva TPP a TTIP sloužit.

Real News také připravil hodnocení smlouvy NAFTA, která slaví 20 let trvání. Tato smlouva mezi Kanadou, USA a Mexikem vstoupila v platnost 1. ledna 1994 a vytvořila největší světový trh sdružující 450 miliónů lidí s obratem 17 biliónů dolarů. Komentátorem smlouvy je Timothy A. Wise, šéf the Policy Research Program na the Global Development and Environment Institute, Tufts University. Video z debaty máte zde.


Ukazuje se, že Mexiko dopadlo stejně jako Klausem a spol. liberalizované Česko. Na rozdíl od opatrné Číny jsme v rámci nového náboženství neoliberálního kapitalismu přijali Washingtonský konsensus. Naše životní úroveň se fakticky od roku 1989 nezlepšila, na rozdíl od hospodářsky úspěšné Číny. Stačí se podívat na paritu kupní síly koruny vůči euru ve vyspělých zemích EU-15. Černá křivka ukazuje, že jsme si ekonomicky jako celek vůbec nepolepšili, protože kupní síla naší koruny od roku 1997 fakticky nestoupá. Podívejte se naopak na úspěšné Slovensko.Mexický trh nebyl chráněn před lacinými a subvencovanými dovozy z USA. Na smlouvě NAFTA prodělalo chudé a zaostalé Mexiko, které skončilo částečným vylidněním, válkou drog a masovou emigrací do USA. Podobným způsobem skončily samostatné české podniky, na rozdíl od zaostalé čínské výroby, která dostala čas na transformaci.

Timothy A. Wise připomíná zničení mexického zemědělství, které je zaplaveno subvencovanými americkými produkty. Dovoz sóji, kukuřice atd. z USA do Mexika se zvýšil až o 600 %, což zničilo zdejší farmáře stejně jako ty české za Klause. Stejně jako Česko přestalo být soběstačnou zemí v zemědělství, i Mexiko nyní dováží 70 % produktů z USA. Celkově závisí na zemědělském exportu ze 42 %. Před vstupem do NAFTA dovážela země pouhých 8 % zboží. Navíc se původně levné domácí potraviny dramaticky zdražily, což přineslo růst nové chudoby.