Mela v parlamentu se právě dnes vede o slavný Odbor 24 - Finanční analytický. A je naprosto charakteristické, že o tom nikdo nemluví, ani nezávislá média. Tento odbor na ministerstvu financí zaměstnal pár bývalých policistů a veřejnost ho vnímala jen jako zdroj informací pro Miroslava Kalouska. Ve skutečnosti je to 28 analytiků vysoké úrovně a s přístupem k mezinárodnímu informačnímu systému EU pro potírání korupce a praní špinavých peněz. Jako jediní v ČR mají možnost zjistit kliknutím, kam šly nakradené a nebo jakkoliv ulité peníze z ČR. A to, jak víme, není pro žádnou velkou partaj v Česku legrace. Zvláště ne pro žádnou českou pravicovou partaj, neb časy jsou zlé, soudruzi, řekněme si to na rovinu.

Co dělá tento útvar, že jej chce Kalousek buď kontrolovat nebo zničit?

Převážná část činnosti Finančního analytického útvaru je stanovena na základě mezinárodních závazků. Podléhá monitoringu některých mezinárodních institucí, jako například výboru Moneyval Rady Evropy (Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Praktické výsledky jsme zaznamenali snad jen v kauze ProMoPro. Tam jsme viděli skutečnou schopnost zmapovat tok peněz. Nakonec to vedlo i k vymáhání náhrady škody.

Úřad vlády České republiky rozhodl ve středu dne 26. února 2014 připojit se jako poškozený k probíhajícímu trestnímu řízení, vedenému proti skupině osob v případu realizace veřejné zakázky na provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (tak zvané kauze ProMoPro, s.r.o.) a uplatnit nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši minimálně 388 356 677 Kč.

Tak tento jeden maličký Odbor 24 má zastavit obrovskou vlnu finanční kriminality, především podvodů s DPH, o kterých píše ve Zprávě o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2012. Zajímavá je část zvaná "Karuselové podvody s DPH".

Příklad rozkradených miliard - karuselové podvody

Jedná se o řetězec transakcí mezi účty několika společností obchodujících například s drahými kovy v řádech statisíců EUR. Na konci řetězce byly peněžní prostředky odesílány do zahraničí. V průběhu šetření bylo zjištěno, že společnosti odesílající peněžní prostředky do zahraničí jsou nově zakládané společnosti, které se ihned po založení registrovaly u správce daně jako plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, jejich sídla jsou na adresách typu „office house“ a statutární zástupci jsou k trvalému pobytu hlášeni na adresách městských úřadů. Najít na tento typ podvodů účinnou obranu má tato daňová „Kobra“.

Generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen. Pavel Novotný, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka a policejní prezident plk. Tomáš Tuhý dnes, 13. června 2014, podepsali prováděcí protokol ke koordinační dohodě o spolupráci, výměně informací a koordinaci (tzv. „Kobra“). Protokol upřesňuje pravidla spolupráce mezi zainteresovanými složkami a je tak pomyslnou tečkou za pracemi před oficiálním spuštěním „Kobry“.

Kdysi dávno (leden 2007) existovala Finanční police tzv. FIPO. Tento policejní útvar rozpustil z důvodů reorganizace policie ministr vnitra Ivan Langer. Proč? Protože útvar s celostátní působností v letech 2004 a 2005 zajistil téměř 3,36 miliardy korun pocházejících z trestné činnosti, zpracoval 1074 trestních případů, u 312 z nich zahájil stíhání a obviněno bylo 526 lidí. Vazebně stíháno jich bylo 118. Statistiky podle bývalého ředitele útvaru Vladimíra Zimmela jednoznačně dokazovaly opodstatněnost fungování finanční policie.

FIPO vznikla 1. července 2004 a 1. ledna 2007 ji tehdejší ministr vnitra Ivan Langer rozpustil. Pro lepší představu o tom, co byla takzvaná FIPO za problém, ocitujeme úryvek z článku pana Vladimíra Zimmela Zločin je druh podnikání (pro časopis Týden č. 31/2009).

Zločin je zvláštní druh podnikání, jehož účelem je zisk. Zisky jsou pohádkové, rizika v České republice velmi malá. A když na vás přijdou, stejně nemají vyhráno. Špatná legislativa, slabá policie, útrpně přešlapující státní zastupitelství a nedůvěryhodné "nezávislé" soudy. Třeba vás i odsoudí, to už ovšem máte sakra smůlu. Nakonec vám ale nic nevezmou. Skutečná efektivita orgánů činných v trestním řízení při vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti není uspokojivá a skutečně zkonfiskované výnosy z trestné činnosti jsou mizivé. Přitom zisky ze spáchaných zločinů se v ČR ročně odhadují od sta do dvou set miliard korun. Zločin se u nás vyplácí. A vězte, že v našich věznicích se žádní opravdu úspěšní zločinci nenacházejí. I proto je naprosto nezbytné najít a uplatnit způsob, jak tenhle stav alespoň částečně změnit.

Tento policista v červnu 2008 ukončil na vlastní žádost po více než 20 letech služební poměr u Policie České republiky. Reforma policie, kterou provedl bývalý ministr vnitra Ivan Langer, se nepovedla. Možná to souvisí i s nějakým Íčkem, které prý mělo vazby na organizovaný zločin. Policie přestala být schopna účinně vyšetřovat závažnou hospodářskou kriminalitu a kriminalitu na majetku občanů. Velmi neúčinný je boj proti korupci, praní špinavých peněz či daňových úniků. Pak následovala amnestie Václava Klause, která omilostnila a z kriminálů dostala i ty, které bývalá finanční policie pracně usvědčila a soudy nakonec i vazebně potrestaly.

Nakonec jedna dobrá zpráva. Vladimír Zimmel nastoupil v únoru k ministru Chovancovi. Dohodli se na spolupráci formou poradenství. Snad jeho zkušeností využije. Po 7 letech jsme znovu na začátku. Dává se dohromady koordinační útvar pro efektivní vyšetřování finanční kriminality. Koordinační dohoda o spolupráci a výměně informací (tzv. „Kobra“) mezi celníky, finančními úřady a policií je dobrý základ. Dnes už jde jen o skutečnou kriminální aktivitu. Privatizační zločiny jsou zapomenuty a omilostněny. O to se postarala Klausova politická a mafiánská klika.

Sněmovní Mordor v akci: Kobra ano, ale s náhubkem

Jenže časy jsou zlé a nově zvolený parlament přestal být pod přímou kontrolou zlodějů. Začíná přituhovat a parta sněmovního Mordoru usoudila, že je nutné posílit obranu. Do sněmovny dorazil návrh na kontrolu finančně analytického odboru ministerstva financí, tzv. FAU. Projednává se 17. a 18. června 2014. Navrhovaný zákon má zajistit dohled nad prací úředníků. Skupina poslanců za ODS předložila sněmovně návrh zákona 25. 3. 2014. Jmenuje se "Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti". Jde o tisk 146. Tato parta pilně slouží, ale jistě ne spravedlnosti. Komu doopravdy slouží, to se ptejte těch poslanců, kteří jsou pod návrhem podepsaní.

Vláda dala zamítavé stanovisko k návrhu. Zde je část argumentů proti přijetí návrhu. Navrhované řešení, podle něhož by zákon upravoval vnitřní poměry Ministerstva financí, vláda považuje za nevhodné. Finanční analytický útvar je ze zákona součástí Ministerstva financí a navrhovaný zákon vůbec neřeší jeho větší nezávislost či snad dokonce samostatnost. Kontrola je navrhována zcela obecně a nadbytečně rozšiřuje okruh osob, které by se mohly například seznamovat s průběhem a výsledky šetření, prováděných na základě oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob. A o to jde, modří a jiní soudruzi. Abychom věděli, čí zahraniční konta se právě provětrávají a mohlo to běžet stejně dobře, jako za zlatých časů Langra nebo Kalouska.

Vláda upozorňuje, že návrh na jmenování a odvolání ředitele Finančního analytického útvaru vládou na návrh ministra financí je zcela nesystémový. Celou věc má správně a systémově řešit Poslaneckou sněmovnou projednávána novela služebního zákona (sněmovní tisk č. 71). Návrhu je vytýkáno to, že kontrola činnosti Finančního analytického útvaru (FAU) je nekonkrétní, nevymezuje, jaké činnosti FAU mají být kontrolovány. Je také otázkou, zda je nezbytně nutné zřizovat kontrolní orgán o sedmi členech pro kontrolu činnosti jednoho z odborů Ministerstva financí, který má necelých čtyřicet zaměstnanců. Navíc jako součást orgánů státní správy spadá tento odbor pod kontrolní pravomoc jak v rámci vnitřní kontroly ministerstva, tak i jiných oprávněných institucí, například Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalších.

Mordor pilně šlape vodu a víří bahno

Je právem každého poslance navrhovat zákony. Oprávněně od opoziční strany čekáme, že její návrhy budou v souladu s jejím programem. Pravičáci mají přece hlásat šetrnost a efektivnost státní správy, nebo ne? Tak toto jede trochu mimo, soudruzi. Kdo točí volantem u ODS? Na FAU předtím seděli lidé, kteří nic neuměli, nic nedělali. A protože nic neuměli a nic nedělali, tak také nikomu z mocipánů a zlodějů u vesla nikdy nevadili. Jenže časy se změnily a úřad pro jednou zabodoval. Kauza ProMoPro byla využita v politickém boji a jasně prokázala sílu věcně správné a včasné zpravodajské informace. Právě toto některé soudruhy s naditým měšcem pořádně vyděsilo.

Snad poslanci odolají touze reformovat a ničit funkční struktury. Finančně-analytický útvar může pomoci a Kobra potřebuje trochu popostrčit do práce. Proto je třeba nesabotovat jeho práci a nechat poslední slušné policajty, kteří v této zemi mohou potírat ty největší zlodějny, aby konečně dělali, co mají a za co je z našich daní platíme. A ty slušné poslance přece platíme také, nebo ne?