V první části analýzy (zde) jsme uvedli studii Chatham House Gold Taskforce, která propaguje částečný zlatý standard. Na tuto část se podívejte také proto, že zde jsou důležité odkazy na články, které jsme k tomuto tématu již publikovali.

Místo obhajování systému fiat money, tedy tvorby peněz z ničeho prostřednictvím dluhu chce Chatham House opak: „Zlatem krytá zvláštní práva čerpání, SDR, která nahradí dolar ve funkci světové rezervní měny“. K tomu má získat MMF právo monetarizovat zlato. Zdá se, že Wall Street a City of London cílí na čínské zlato a yüan. Potřebují k tomu ovšem to nejdůležitější: souhlas Číny.

Čínští globalisté

Čínskou lidovou banku, tedy centrální banku Číny, řídí Zhou Xiaochuan. To je čínská obdoba americké Janet Yellen. Ještě před výprodejem zlata prostřednictvím technik LBMA byl tento Číňan členem Rady guvernérů Banky pro mezinárodní platby a zúčtování v Basileji. Což je mozkové centrum, centrální banka všech centrálních bank - kromě těch několika málo, které se nestaly součástí světové finanční chobotnice. Zde odkaz na jeho materiál, který předložil v Radě BIZ „Reform The International Monetary System“.

Vyjadřuje se k finanční krizi a úloze yüanu. Jenže je jedno, zda instituce jako MMF umožní vznik supranacionální měny, kde větší váhu v koši bude mít yüan krytý zlatem, nebo sám bude krytý zlatem. Zatím není vyřešena klíčová otázka samotného fungování MMF na bázi nehorázných lichvářských úvěrů, které neumožňují postavit se rozvojovým zemím na nohy. V EU bylo takto zničeno Řecko. Abychom nebyli však nespravedliví, tak je zapotřebí uvést, že Zhou Xiaochuan již kolem roku 2000 požadoval konec obchodování s deriváty (tzv. futures) na zlato a stříbro. Možnost zákazu těchto operací označila ovšem velkobanka Goldman Sachs za mýtus. Goldman Sachs ovšem v současné době dále upevňuje své pozice. A nejenom v Evropě. Je to ta samá Goldman Sachs, která použila termín BRICS jako úplně první v roce 2003. Také si dovolila "snění s BRICS" a v globální lichvě má nášlápnuto na půl století dopředu (Dreaming With BRICS: The Path to 2050).

Měli přesně rok před vznikem sdružení zemí BRICS Goldmani tak dobré špióny, nebo byla vize BRICS vytvořena přímo v samotné bance? Základem prosperity ovšem bude takový hospodářský hospodářský růst, který finančnímu sektoru a zejména majitelům bank jako Goldman Sachs přinese odpovídající rentu a umožní udržet se u moci.

Spojení mezi horkými válkami a válkami hospodářskými

Profesor Michel Chossudovsky zkoumá vztah mezi ekonomickou a vojenskou ozbrojenou akcí, a to se banky Goldman Sachs rovněž týká. Doufejme, že se jednou podaří zjistit, kdo ve skutečnosti financuje současnou invazi uprchlíků. Podívejte se na jeho analýzu německy zde. Anglicky najdete Chossudovského analýzu zde.V tomto argumenty nabitém textu mimo jiné říká:

Války slouží výhradně k prosazování ekonomických zájmů. Všechny válečné operace USA a NATO jsou vedeny na objednávku mocných institucí. A války vedené na Středním Východě vedené jako „humanitární akce“ ve jménu boje proti teroru slouží především k prosazení zájmů Wall Streetu, angloamerických petrolejářských koncernů, zbrojního průmyslu, farmaceutických koncernů a biotechnických koncernů jako je Monsanto. V neposlední řadě také v zájmu tzv. privátních armád (dříve Blackwater, dnes Academi). A médií.

Spojení finančního a militaristického světa a vliv jeho aktérů na vlády již není skrývaný a děje se zcela otevřeně. Dřívější bezpečnostní poradci a spolupracovníci Pentagonu odcházejí do Světové banky, bývalí šéfové vlád zaujímají posty poradců u velkobank a zástupci CIA jsou přítomni při vyjednávání důležitých dohod. Obráceně bankéři z Wall Street se stávají členy vlád a centrálními bankéři, kteří udělali z peněz nástroj vydírání vlád i občanů. Jeden příklad za všechny z mechanismu zvaného "otáčivé dveře" (revolving door).

Otáčivé dveře militarizované politiky a banksterů

Anders Fogh Rasmussen je významná postava: generální sekretář NATO, od srpna 2015 poradce Goldman Sachs. Celý jeho životopis lze snadno dohledat. Dánové ho rádi určitě nemají a jak vidět, také si nechtějí nechat z Bruselu diktovat, jakou imigrační politiku mají vést. Rasmussen je velkým propagátorem vojenských akcí na hranici s Ruskem, v Baltickém a Černém moři i zvyšování vojenských výdajů zejména u bývalých zemí socialistického bloku. Nyní je Rassmussen odpovědný za politické lobbování v EU a má se pokusit ovlivňovat strategická a politická rozhodování v Evropě. Samozřejmě, že Goldman Sachs také potřebuje ty nejlepší informace z centra pro své miliardové investice do spekulací. Jak na devizových burzách, tak na burzách s drahými kovy atd.

Chomsky uvádí řadu dalších klíčových hráčů přicházejících do Evropy s cílem ji ovládnout. Nemusíme chodit moc daleko: Moc Maria Draghiho přesáhla všechny hranice a ECB se tak stala sice nevolenou, nedemokratickou, ale nejmocnější a chod Evropy nejvýznamněji ovlivňující institucí. Současnou vlnu imigrace, která má být trvalou, jak naznačil včera předseda Evropské komise Jean Claude Juncker, je tedy potřeba chápat jako součást hybridní války vedené Pentagonem a protagonisty NATO v zájmu Wall Street a výše uvedených aktérů. Zvláštní přitom je, že se vlna imigrace spustila poté, co do hry vstoupil další významný člen organizace NATO a nečlen EU, Turecko. Dříve Waal Street financoval Hitlera, dnes podporuje přes zbrojní mašinerii nepřímo Islámský stát (Turecko je členem NATO) a přímo financuje rozvrat v Libyi a v Sýrii, který má za následek jen v Sýrii asi 4 milióny uprchlíků v zahraničí. K k tomu psal kolega článek Sociální darwinismus EU: Kdo doplave, bude uprchlíkem. Je třeba si uvědomit, kdo vydělává na válkách, které již nyní na Blízkém východě a Iráku zabily milióny lidí a nám, občanům EU, zadělají nyní na vlnu uprchlíků a ve druhém kole na terorismus. Heslo "kdo s čím zachází, s tím také schází", opakujeme na e-republice už asi dva roky. Klikněte si na sérii "Fakta o Sýrii".

Imperiální kapitalismus končí - pochopitelně válkami

Najednou řada institucí, které byly doposud plně pod kontrolou USA, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo Světová obchodní organizace, přijímají BRICS pozitivně. Dokonce i konference OSN o obchodu a rozvoji měla panel BRICS: Development Bank: A Dream Coming true? Takové materiály svědčí o úzkém propojení a vztazích mezi globálními elitami Východu a Západu. Rozhodně bychom neměli BRICS vnímat jako antihegemona. Realitu je třeba kriticky zkoumat a být si vědomi, že nepůjde o systémovou změnu kapitalistického finančního světa. Odehrává se zde stejná liga, jenom hráči budou poněkud přeskupeni. Důkaz? Nejnovější jmenování do funkcí nejvyšších pater nové Rozvojové banky BRICS podobné tomu čínskému. Paulo Noguéra Batista Jr., který je současně viceprezidentem BRICS Bank a současně výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu.

Asi bychom se měli probrat ze snění a uvědomit si, že ani národní, ani nadnárodní či jiné hierarchické struktury náš systém nezmění. Jenom decentralizace jak v obchodě, energiích, výrobě a službách, stejně jako lokální nezávislé a soběstačné zemědělství a nasazení otevřených software mohou být řešením.

A peníze? Jenom hodnotově neutrální peníze mohou něco změnit. Stejně tak různé decentralizované měny. Budoucnost bude patřit podle J. M. Keynese předválečnému ekonomickému teoretikovi Silviu Gesellovi. Pohled na novou světovou měnu bude muset odrážet především omezené možnosti růstu ekonomiky a ekologické aspekty, protože planeta není nafukovací.

Různé měny pro různé účely, které nebude možné zneužívat pro přerozdělování a okrádání, a které budou pod demokratickou kontrolou a neutrálním prostředkem směny jako cíl. Ty také zamezí exponenciálnímu růstu peněžní masy a tlaku na neustálý materiální hospodářský růst, ničící životní prostředí a život na zemi. Od této vize jsou tvůrci nadějí pro svět – jak BRICS, tak Čína, prozatím na světelné roky vzdáleni.

Ve III. části se podíváme na ty koncerny, které působí v Číně, jako jsou například General Motors, Samsung a Mitsui Fudosan Residential, které v rámci tzv. státně korporativního partnerství pod názvem Private Partner Parnership chtějí podle všeho s Čínou vyrobit nového „antihegemona“. A budou prosazovat Zelenou revoluci v Číně a Agendu 21, formulovanou Americkou trilaterální komisí. To znamená nástup technologického fašismu a kontrolu našeho života přes mikro- a nano-čipy a tudíž konec svobody člověka pod záminkou svaté krávy, kterou se globalisté zašťiťují – životního prostředí. Rozhodně nejsme proti ochraně přírody a rozumnému nakládání se zdroji, každý zdravý a normální člověk vidí to obrovské plýtvání. Pokud ovšem bude nadále fungovat finanční systém postavený na úroku a složeném úroku, šance zastavit plundrování zeměkoule není na obzoru.

Celá série
Role Číny, MMF, Rozvojové banky BRICS a BIZ při přípravě nové světové měny (I.)
Role Číny, MMF, Rozvojové banky BRICS a BIZ při přípravě nové světové měny (II.)
Role Číny, MMF, Rozvojové banky BRICS a BIZ při přípravě nové světové měny (III.)


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 800 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!