K čemu je dobrá historiografie? To bylo tématem debaty, do které přijal pozvání Jaroslav Čechura, český historik specializující se na novověké sociální dějiny. Jeho partnerem byl filozof a sociolog Vladimír Čermák.


Fridrich Nietzsche napsal „Jen pokud historie slouží životu, chceme sloužit my jí.“ Nietzscheho pohled na historickou knihu byl zajímavý. Historická práce není výpovědí o období, o němž má podat svědectví, ale je svědkem doby, v níž je napsaná. Smysl historických zápasů musíme hledat v naší přítomnosti.

Současná historiografie považuje za klíčové prameny k námi zkoumané minulosti a způsob interpretační strategie. Historik je omezený mnoha faktory, nejen determinací „své doby“, to znamená konvencemi, stereotypy, předsudky, resentimenty, ale i omezením daným spletí situací, v nichž se pohybuje každý jedinec. Povaha současné dnešní historiografie je prý dána v plurálu. A stejně spletité je podle debatérů i odpovědi na to, zda je historiografie narací minulosti, jazykovým diskursem či řadou dalších jiných možných podob.

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu a Debatního klubu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!