V posledních dnech byl na návštěvě České republiky Gideon Levy, novinář prestižního izraelského listu Haaretz.

Vystupoval při příležitosti Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem 28.listopadu v Masarykově koleji v Praze a dále na FAMU a v Brně. Co jsme se dozvěděli?

V Izraeli vládne apartheid

Izrael je státem apartheidu, který uděluje práva podle rasy. Vláda a právo Izraele rozlišuje mezi izraelskými občany židovského původu, ti mají rovná demokratické práva, občanům Izraele arabského původu jsou jejich práva ze zákona krácena a nakonec přicházejí Palestinci, kteří nemají práva prakticky žádná. Lhostejno, zda jde o křesťany či muslimy. Prostě nejsou Židy, nemají tedy židovská práva. Podobně jako černoši v JAR neměli stejná práva jako běloši.

Tento rasistický režim státu Izrael beztrestně mučí a zabíjí palestinské ženy a děti po stovkách a tisících. Izraelskými kriminály prošel milion Palestinců. Gaza je v současné době největší klecí pro lidi na této Zemi. Je židovským experimentem, v němž se ověřuje, co může vydržet člověk. Židé, kteří v minulosti tolik trpěli v Evropě, nyní trýzní Palestince v Palestině. Umožňuje jim to vymývání mozků jak v židovské populaci, tak v celém světě. Židé vidí sami sebe jako vyvolený národ, kterému je dovoleno vše. Doslova vše. Palestince pasují do jakýchsi podlidí. Ostatní národy a lidi je zajímají jen do té míry, nakolik slouží jejich věci. Navíc židovští politici utrpením minulých generací ospravedlňují zločiny generace současné.

Stát Izrael nikdy nestál o dvoustátní řešení a mírové soužití s nějakým státem „Palestina“, ale dělal vždy maximum možného, aby vznik takového státu znemožnil. Proto Izrael podporoval a podporuje vznik nelegálních židovských osad na ukradené palestinské půdě. Situace je tedy jasná. Na jedné straně mocný okupant vybavený nejmodernějšími zbraněmi a na druhé straně lid jemu ukradené země. Na jedné straně zloději a na druhé okradení. Na jedné straně vrazi, na druhé jejich oběti. Věc je černobíle jasná.

O tom všem a ještě o mnohém jiném hovořil Gideon Levy. On sám může v Izraeli téměř svobodně publikovat v mainstreamovém Haaretzu, protože svoboda pro Židy zatím skutečně existuje. On sám se narodil v Tel Avivu uprchlíkům z Československa. Podobně jako on smýšlí řada aktivistů v Izraeli i ve světě. Jsou však v menšině. Gideon Levy však má vizi, má tedy naději. Ne dva znesvářené státy, ale jeden demokratický stát.

Gideon Levy o jednom státu rovných práv


K tomu mohu poznamenat, že jsem pro takový stát s rovnými právy pro všechny obyvatele Palestiny. Takovou otázku jsem položil i na závěr rozhovoru s Jeho Excelencí Khaledem M. Q. Alattrashem, velvyslancem Státu Palestina v ČR, který jsme uveřejnili ZDE.

Řekl bych, že dnes už je taková otázka opravdu na pořadu dne. Stejně jako v Jižní Africe bylo odzvoněno apartheidu, musí být ukončena brutální okupace Palestiny a existence apartheidu státu Izrael. Je na čase, aby zvítězili skuteční přátelé Židů a demokratického svobodného státu Izrael a militantní zločinci ohrožující celý svět byli odzbrojeni. Židovský národ si nezaslouží takové vedení, nezaslouží si takové ponížení, které ho řadí mezi zločince. Je-li vyvolen, pak jedině k tomu, aby šel příkladem rodině ostatních národů a ne, aby v současnosti následoval jejich nejtemnější skutky minulosti.

Všichni bychom měli odmítnout lokajský nedůstojný přístup naší vlády k současnému Státu Izrael a důsledně vyžadovat rovná práva pro všechny. Situace bude vyřešena, až Židé uznají rovná práva s Palestinci. Rovná práva, to je to, oč tu běží. Pokud podporujeme současný Stát Izrael s jeho rasistickou politikou, jsme slovy Gideona Levyho takoví „přátelé“, kteří závislému na drogách podávají drogu či alespoň prostředky na ní, místo toho, aby jej poslali na léčení…

Gideon Levy s českými titulky:


Gideon Levy na FAMU:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!