O zhroucení Aleppa a brzkém konci ofenzívy v tomto městě začnou za 2-3 dny psát i naše korporátky. Tak bych je rád předešel a psal o něčem jiném. V Sýrii nyní bojuje asi 5.000 žoldnéřů a různých teroristů z EU. Zhruba 2.500 zatím zůstává v bojových liniích různých oblastí a není pravděpodobné, že by se hned vraceli. Celkem 15-20 % z nich bylo už zabito, 30-35 % se nyní vrací a zmíněná polovina, tedy něco kolem 2 tis. placených teroristů zůstává na syrských bojištích. Vnitráci EU udávají, že zatím se vrátilo zpět něco kolem 1.750 teroristů. Mnozí z nich budou v této osvobozovací činnosti aktivně pokračovat v příslušných zemích EU, protože to holt jsou teroristé.

Za této situace, kdy EU bere zpět své vrahy, bylo arcibiskupům ze Sýrie a Iráku zabráněno v návštěvě Velké Británie, viz tento článek. Biskupům byl odmítnut vstup do země kvůli obavám, že by se nemuseli chtít vrátit domů. To je dost trapná výmluva, vzhledem k tomu, že 4 roky riskovali život, aby zůstali na území ovládaném fanatickými islamisty, a přitom mohli kdykoliv odejít do exilu. Třem arcibiskupům ze Sýrie a z Iráku byl odmítnut vstup do Velké Británie, ačkoli tam byli pozváni místní Syrskou ortodoxní církví. Arcibiskupové Nicodemus Daoud Sharaf z Mosulu, Timothius Mousa Shamani z Mar Mattai (pod nějž spadá Ninivská planina v severním Iráku) a Selwanos Boutros Alnemeh z Homsu a Hamy byli ti nebezpečí jedinci, kteří neobdrželi víza ke vstupu do Spojeného království. Chtěli se před měsícem účastnit posvěcení první syrsko-ortodoxní katedrály v Velké Británii. Tito stateční biskupové přicházejí z oblastí Sýrie a Iráku, kde byli křesťané stínáni, křižováni, znásilňováni a buď násilně obraceni nebo nuceni prchnout poté, co se jejich majetku zmocnili radikální islamisté.

A jak vidíme, ti džihádisté, kteří zvěrstva spáchali, se nyní po osvobozovací dovolené vracejí zase domů do zemí EU. A za loňský rok přišlo do Británie celkem 650 000 migrantů, což je dosud nejvyšší počet. Ti přijít mohou, ale biskupové z nejohroženějších oblastí světa nikoliv. Proč asi? Z jednoduchého důvodu, o kterém budeme slyšet stále více. Západ potřebuje umlčet hlasy svědků, protože kvůli odplatě za zvěrstva v Iráku a v Sýrii bude zcela jistě sestaven mezinárodní tribunál, který je bude soudit. Teď prostě není doba na to, aby tito biskupové vykládali, jaká zvěrstva tam páchali teroristé, které tam Západ poslal, platil a vyzbrojoval. A nakonec všeho demokratického je nyní aktivně kryje tím, že dal informační embargo na zvěrstva, která vyjdou najevo. A také asi dal koordináty teroristům na bombardování ruské polní nemocnice pro aleppské civilisty. Zabití obou zdravotních sester sestavení tribunálu jistě urychlí. Rusové už západní vlády otevřeně a zcela oficiálně obvinili ze spolupachatelství.

Tak hezké vánoce...


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!