Co je Národní elektronický nástroj (NEN)? Podle autorů publikujících na stránkách https://nen.nipez.cz/ jde o komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů.


Do Debatního klubu přijali pozvání Jan Hrádek (Tender systems) a David Horký (QCM), kteří jsou představiteli soukromých firem zabývajících se výrobou elektronických nástrojů pro administraci veřejných zakázek a na avizovaný NEN pohlíží se sílícími rozpaky a značnými výhradami.

Otevírají otázky extrémně vysokých nákladů spojených se vznikem NENu. Snaží se přijít na to, proč stát v podobě MMR vytváří svůj vlastní nástroj za situace, kdy je na trhu několik kvalitních elektronických nástrojů, které jsou na rozdíl od NEN osvědčené v praxi.

Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží o to, aby používání NEN bylo povinné. Je šance, že NEN bude fungovat? Je možné, že vznik NEN provází porušování zákona o veřejných zakázkách nebo tato kauza dokonce zasahuje i do trestně právní roviny?

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!