Dnešní vydání deníku Le Monde (24. 10. 2012) komentuje těžké rozhodnutí vlády ohledně práva občanů EU volit a být zvolen v místních volbách v jakékoliv členské zemi EU s výjimkou funkce starosty a jeho zástupců. Zavádí to článek 88/3 ve Smlouvě o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu dne 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Ve Francii to znamená změnu ústavy, protože aktivní a pasivní právo je výslovně přiznáno pouze občanům Francie.

Socialistická vláda chce implementovat toto evropské právo, které je dnes běžně praktikované v mnoha zemích EU. Protože však nemá ani se svými spojenci v parlamentu ústavní většinu, pak má na vybranou dvě strategie. Buď přesvědčí pravicovou opozici, aby hlasovala pro změnu ústavy, pro níž je třeba třípětinové většiny všech členů parlamentu, nebo k tomuto zákonu vyhlásí všeobecné referendum. Průzkumy z roku 2011 ukazovaly, že 55 až 60 % obyvatel je tomuto návrhu příznivě nakloněno. Ale vláda má obavu, aby se referendum o jedné otázce nestalo lidovým hlasováním o nepopulární politice vládních úspor, k němuž by určitě vyzvala opoziční pravice. Jak vidno, i obecně prospěšná a uznaná legislativa EU se obtížně prosazuje, a to dokonce i v zavedených evropských demokraciích, pokud jsou poznamenány ekonomickou krizí a nedůvěrou ve vládnoucí elity.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzi k článku uvidíte kliknutím na odkaz: Momentky - diskuze.