Chudí to prý nemají dobré tady na zemi, ale všichni je ujišťují, že v nebi se jim to prý vynahradí. Lékaři potvrdili, že když jste chudý, statisticky brzy zemřete a tak dále. Podívejte se, co dělá chudoba s lidmi od narození do smrti. Data jsou z USA, protože u nás asi chudoba neexistuje, tak ji nikdo takto lékařsky nezpracoval. Ale bude na čase, viz naši sérii o nové chudobě pod titulem Zapomeň na bližního svého (2013-21).

1. Od devíti let vyšší krevní tlak

Chudoba vás honí již od útlého věku a projevuje se to na vašem srdíčku. Chudé děti mají od devíti let vyšší krevní tlak a vyšší hodnoty "stresových" hormonů.


2. Rozdíl ve spotřebě na děti

Bohaté rodiny dávají na děti až 7x více než chudé, což vyrovná rozdíl v IQ, které je spíše vrozené.


3. Školní výsledky jsou závislé na míře chudoby

Graf ukazuje chudinské obědy ve školách, tj. plné nebo částečné podpory z programu Food stamps pro děti a míru školních znalostí nutnou pro postup do vyšších vzdělávacích stupňů.


4. Přerušení školní docházky

Chudé děti odcházejí mnohem dříve ze školy nebo ji nedokončí.


5. Ve škole to chudým dětem moc nejde

Graf ukazuje závislost testovaných školních znalostí na výši ročního rodinného příjmu.


6. Čím bohatší, tím lepší škola

Tady vidíte nejlepší střední školy v USA a podíl chudých dětí. Na elitních školách je jich minimum.


7. Chudí plodí chudé

Graf ukazuje, že chudí rodiče mají opět chudé děti. Dědění majetku je jasná výhoda pro bohaté.


8. A bohatí z rozpočtu seberou nejvíce

To je celkem známý jev a na e-republice jsme jej mnohokrát komentovali, viz Pikettyho data. Graf ukazuje, že 10 % bohatých shrábne 3/4 bohatství země.


9. No a chudí pak rychle umřou

Graf ukazuje závislost věku při úmrtí na ročním příjmu, podívejte se na chudé a na jejich délku života.Když se v médiích stále omílá kvalita života, je dobré se podívat na skutečné faktory, které ji zásadně ovlivňují. A chudoba je skutečně klíčovým faktorem, což ukazují statistiky.