Pro politické analytiky představovala Pirátská strana v Německu pestrý zvěřinec nejrůznějších názorů, které si jejich politicky vyspělejší členové přinesli z předešlých partají, kde působili. Trochu sociální demokracie, trochu zelených a trochu neoliberálna, jak se sluší na osamělé bledé tvory přilepené ke kompům.

Nyní se stav změnil, protože předešlý úspěch partaje (viz související články dole) katapultoval poslance do státního establišmentu. A tam se musí myslet a brát odpovědnost za lidské osudy. Sobotní sjezd aneb Piratenparteitag v Bochumi (24.11.) představoval pro 1800 delegátů zásadní pokus, jak pracovat společně na klíčových otázkách pirátské stranické ideologie. Výsledek byl docela zajímavý.

Pirátská strana stojí na "humanistickém obrazu člověka" a je určena hodnotami jako "svoboda, transparence a spravedlivé rozdělení statků". Průběh jednání však ukázal, že strana nestojí úplně vlevo. Ideál plné zaměstnanosti byl odmítnut jako společensky nepřijatelný. Zajímavý postoj zaujali Piráti k minimální mzdě, kterou chápou jako přechodný produkt k systému všeobecného a bezpodmínečného existenciálního zajištění. Dosáhnout tohoto cíle považují za zásadní úkol. Neoliberální mantra o stálém zvyšování HDP je prý nesmysl, protože reálná ekonomika a život je podle Pirátů úplně jinde. Piráti se chtějí zasadit o to, aby občané měli spravedlivý podíl na vzniku národního bohatství a budou prosazovat zavedení základního příjmu pro všechny obyvatele. Stejně tak chtějí prosadit právo na minimální důchod pro všechny německé občany.

Přes všechnu kritiku neadresnosti a ekonomických či ideologických floskulí se Pirátům podařilo udělat první krok k etablování vlastní ekonomické a sociální politiky. A to není málo. Příští sjezd v květnu bude řešit personální otázky a volbu vedení.