Od roku 2010 všichni neoliberální a dogmatičtí ekonomové skloňují jména Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff. Tito dva učitelé ekonomie z Harvardu se stali známými zejména kvůli studii "Growth in the Time of Debt". Tuto studii používala vláda USA k politice sociálních škrtů a Evropská komise pomocí jejich argumentů ničila státy jako Řecko a Španělsko. Studie "exaktně" dokázala, že pokud zadlužení státu překročí 90 % HDP, pak se dramaticky zpomalí ekonomický růst. Jinak řečeno, dluh je náš největší nepřítel a raději zničíme občany.

Pány profesory léta nikdo nekontroloval a dogmatické ekonomické kruhy ve vědě rovněž ne. Thomas Ferguson a Robert Johnson zafungovali jako dvoučlenná popravčí četa. Ve studii vtipně nazvané "Svět naruby" ("A World Upside Down? Deficit Fantasies in the Great Recession") jasně ukázali, jak Harvardští profesoři manipulovali s daty, aby jim vyšel ideologicky správný výsledek.

Tečku za celou studií udělal 28letý mladík Thomas Herndon. Ten jednoduše prošel základní výpočty, což měl udělat každý recenzent. Školní práce dokázala, že autoři se dopustili přímo trapného omylu. Studenti Thomas Herndon, Michael Ash a Robert Pollin z University of Massachusetts simulovali Harvardskou studii a pořád jim nevycházela co do statistických výsledků. Nakonec oba profesory požádali, aby jim poslali soubor dat (data-sheet), z něhož vycházeli při psaní článku. A ejhle, parta R+R chybně zaokrouhlila řádky 30-44 místo řádků 30-49. Výsledkem je nepoužitelnost studie, protože ve výsledcích vznikla hrubá odchylka (0,3 %) od vypočítaného průměru. Páni profesoři a všichni po nich byli tak nedbalí, že si po sobě nezkontrolovali vlastní data.

Komise EU se nyní marně brání výtkám, že na chybné studii z Harvardu založila svou hospodářskou politiku škrtů. A to mají na krku další slavnou chybu MMF, který se týkala fiskálního multiplikátoru. Viz článek Hrubá chyba MMF ničí řeckou ekonomiku. Tento omyl je ve svých dopadech ještě zhoubnější než studie z Harvardu.

Stále více se ukazuje jedna zajímavá věc. Oficiální neoliberální ekonomická doktrína, podle níž pracují banky a vlády, není vědou, ale špatně maskovanou ideologií. Dá-li se v dnešních časech mluvit o "zradě vzdělanců", pak jsou to v první řadě ekonomové spojení s vládními a oligarchickými elitami.

Nedávno jsme psali o tom, že jedna krysa ve Fukušimě dostala tento devastovaný gigant zcela mimo provoz. Hybris neboli pýcha objektivního rozumu se ukazuje jako slepá víra v to, co se nakonec ukazuje jako obyčejné lidské selhání. Jenže v obou případech tato slepá víra v hlouposti stála milióny zničených životních šancí a tisíce zničených životů.