Z publikovaných zpráv a zaměření globálního odposlechu světových vlád a zejména USA je jasné, že tyto vlády cíleně monitorují občany fízlovacím programem Prism, jehož podrobnosti zveřejnil Edward Snowden, aby zachytily hlavně domácí nepokoje, nikoliv teroristické útoky. List Guardian ukazuje, že tzv. "pět očí", čili Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland aktivně a vědomě spolupracovalo s NSA, aby špehovalo vlastní občany. Důvod je jednoduchý: globální oteplování, domácí nepokoje, upadlá autorita vlád a z toho plynoucí důsledky pro občanskou společnost. Pro mnohé vlády a zejména USA jsou hlavním nepřítelem její vlastní občané.

To ukazuje míra odposlechů, která dramaticky stoupla po roce 2008, kdy zdejší banky způsobily světovou krizi a prakticky položily domácí ekonomiku. Viz článek Odposlouchávací paranoia USA vede k rostoucí izolaci. Tím vznikla svatá trojice děsu, kvůli které vláda USA povolila prakticky neomezené fízlování všeho obyvatelstva a dramaticky rozšířila pravomoci armády:

Tyto důvody vedly vládu USA k tomu, že od roku 2008 vytvořila vojenskou a obrannou doktrínu umožňující zásah Pentagonu v oblastech Spojených států ohrožených civilními nepokoji. Přidáváme její aktualizaci v roce 2014 (DoD Report on Climate Change Readines / October 2014). Armáda dostala pravomoci operovat nad územím USA jako nad cizím bojištěm. Tomu odpovídá modernizace armádního arzenálu, nasazení špionážních a vojenských dronů nad americkými městy, totální monitoring sociálních sítí, včetně nasazení střel s plochou dráhou letu a povolení tzv. cílených "kinetických" úderů.

Od roku 2005 Pentagon připravuje speciální armádu zhruba 20 tisíc vojáků cvičených pro boje v ulicích a připravených potlačovat občanské nepokoje přímo v USA. V roce 2010 byla tato studie doplněna o celou řadu negativních důsledků, které ve společnosti vyvolá globální oteplování.

Co je zajímavé: Republikáni v USA jsou ochotni investovat bez mrknutí oka miliardy do boje proti vlastní společnosti v důsledku globálního oteplování, ale samotné globální oteplování považují za nesmysl.

Zdroj článku: viz tato studie listu Guardian.