Dne 1. května 2014 možná nastartuje ve Švýcarsku nejdůležitější občanská iniciativa k referendu o přebudování systému emise peněz ze stávajícího frakčního systému „fiat peněz“, emitovaných komerčními bankami, na systém plnohodnotných, tzv.“Vollgeld“, tedy plně krytých peněz. Švýcaři o krizi už nechtějí mluvit. Začali jednat. Článek k tomuto důležitému referendu máte zde.

Podobně jako organizace Monetative v Německu vzniklo ve Švýcarskou občanské sdružení Monetární modernizace (Momo). Toto sdružení tvrdí, že současný systém peněz tvořených na dluh odporuje ústavě. Peníze vytvořené digitálně přes počítače prostřednictvím dluhu nejsou skutečně platnou švýcarskou měnou. Podívejte se na hlavní část vysvětlení této falešné hry na plnohodnotnou měnu. Hlavní stránky Vollgeld initiative máte zde.

Podle výkladu zákona „Monetární modernizace“ mají hodnotu pouze peníze emitované centrální bankou, tedy bankovky a mince. A těch je v oběhu ve Švýcarsku kolem 10 %. Emise peněz má být podle expertů, o které se sdružení opírá, v rukou nezávislé centrální banky. Měna státu má být veřejným statkem, které má pouze sloužit k transakcím v reálné ekonomice a k její emisi nemá být privilegován žádný soukromý subjekt. Tato centrální banka bude opravdu nezávislá a bude odpovědná suverénu státu, konstrukce její nezávislosti bude vypadat poněkud jinak než „nezávislost“ dnešní. Jak víte, tento argument trvale prosazujeme v našich článcích při současné kritice toho, čemu říkáme "bankovní socialismus".

1. Hlavní argument: „Komerční banky půjčují peníze, které předtím neexistovaly“.

Podle organizátorů iniciativy k referendu peníze typu "fiat money" nejsou podle švýcarského práva zákonným platebním prostředkem. Aktivisté se odvolávají na zákon o Švýcarské národní bance. Minimální povinná rezerva činí u Komerčních bank 2,5 %. To znamená, že pro poskytnutí úvěru nějakému subjektu ve výši 100 000,- franků stačí mít 2 500,- franků skutečných peněz. Vysvětlující video k současnému podvodu zvanému "fiat money" měně máte zde.


Tento systém, který umožňuje nadměrné zadlužování a vydírání a bezuzdné vykrádání celých států, považují Švýcaři za neudržitelný a ohrožující demokracii.

2. „Buď demokracie, nebo současný finanční systém“.

Obojí vedle sebe existovat nemůže, a to tvrdíme také. Státy si netisknou peníze, jak se jim zachce, nýbrž dělají to banky ovládající instituce jako FED nebo ECB. A dnes jim to umožňuje ono „nezávislé centrální bankovnictví“, viz dramatický vývoj v ECB za poslední dva roky. Kdyby si stát mohl tisknout peníze, prý by tohoto práva zneužil a vyvolal by inflaci. Státy se tak vzdaly ze samého strachu privilegia emitovat peníze a předaly tuto bývalou výsadu králů do rukou soukromých bankéřů. Plácli si s politiky. Partaje potřebují peníze na kampaň a když politik skončí a dobře posloužil, nějaké lukrativní místo se mu také snadno najde. Viz české příklady bývalých premiérů zleva i zprava. A to nemluvíme o užitečných kontaktech, pokud takový politik sám podniká. Tam lze vyprat prakticky vše úplně legálně, přes normálně fakturované zakázky, které by jeho firma nikdy nedostala. Nebo jako Sarkozy, Clinton a další je možné přednášet za velké peníze, založit nadaci a podobně. Mocní bankéři se nyní postarají o to, aby státy zničily svou měnu. Podívejte se na film BlackRock: Geld regiert die Welt.

Celá teorie přesahuje rámec tohoto článku, na internetu se lze ze zahraničních zdrojů poučit a přečíst si i polemiku. Stojí za to však sledovat akce hnutí Monetative.de, které se šíří Evropou. Zvlášť když se opírá o řadu uznávaných expertů, Biswangera, Hubera, Mastronarda, Kennedyovou a další akademiky, zabývající se měnovou politikou a finančním systémem.

3. Švýcaři chtějí normální a rozumné věci, protože si sami vládnou

Nejde o žádnou revoluci. Model plnohodnotných peněz má své dvojče v Irving-Fisherově teorii 100% peněz z 30. let minulého století. Teorie „Vollgeld“, tedy plnohodnotných peněz, však není úplně stejná. Její filosofie ale ano. Lidé se musí dovědět, o co jde, a hlavně, že tento systém bude působit proti inflaci. Existence úroku jako nástroje alokace volného kapitálu tím není vyloučena, i když zde není ještě dopracována teorie úroku, který ovlivňuje inflaci sám o sobě a Huberova teorie plnohodnotných peněz. Snad budou lidé slyšet aspoň na argumentaci, že nebudou ohroženy jejich úspory a nebudou už muset zachraňovat krachující banky.

Komerční banky budou případné ztráty ze špatně umístěných úvěrů muset sanovat z rizikové přirážky, započítané i dnes běžně do výše úroku. Budou muset riskovat stejně jako každý jiný podnikatel v reálné ekonomice. Zisk z vlastní emise peněz půjde centrální bance a suverénu-státu, tedy do státního rozpočtu. Pak se stát nebude muset zadlužovat. Ideální by bylo, kdyby se celého úkolu chopila Evropská centrální banka a přičinila se o vznik nového mezinárodního finančního systému. Ten by nevylučoval měny národní, regionální, případně lokální.

I Švýcaři jsou si vědomi, že lidé většinou nic o penězích netuší, že „jsou opravdu finančně negramotní“ a nedochází jim, proč jsou krize a proč jsme my, občané a stát stále chudší. Média jim to na nos věšet nebudou. Přitom jsou Švýcaři ve věcech peněz mnohem víc informovaní než Češi. Ale hlavně: Zbavit komerční banky privilegia emise peněz bude znamenat velký boj.

Zatím získali švýcarští aktivisté z hnutí MoMo 40 000 podpisů a finanční podporu 30 000 švýcarských franků. Příští velká akce proběhne v Curychu 22. února 2014. Držme jim palce!