Kanadu nyní ovládá pravicové vládní uskupení plundrující nerostné bohatství směrem do USA. Ale to neznamená, že všichni Kanaďané jsou stejní jako jejich neoliberální političtí vůdci. Tato země dlouhodobě vyniká světově známými iniciativami ve sdílené ekonomice jako třeba systém Tiki-Wiki, z něhož vznikl prohlížeč Firefox a mailový klient Thunderbird. Sdílené ekonomice se věnujeme trvale. Viz naše loňské tematické číslo Alternativní ekonomika (2013-12). Skupina tři mladých Kanaďanů na obrázku se rozhodla otestovat světovou síť sdílených statků, služeb práce a kolektivní inteligence. Podívejte se toto propagační video.


Tři kamarádi se rozhodli urazit 21.000 km přes celý americký kontinent, mapu cesty máte na videu. Začali v červnu, jejich putování bude trvat 6 měsíců. Po cestě využijí pouze prostředky participativní ekonomie, o nichž byla již řeč. Jak to funguje třeba v Paříži? Viz toto video.


Test probíhá on-line, klikněte si na na jejich zápisník. V Kanadě to pochopitelně není problém. Bezplatná autodoprava funguje v rámci systému Djump. Klikněte si a nahrajte si aplikaci do mobilu. Za jiné věci, jako je ubytování, strava oděv atd., je třeba také odvést kus práce, ale na to jsou další a další iniciativy v rámce ekonomie sdílení a spolupráce. Podívejte se například na skupinu společného bydlení a života Suite Genius a také Hive ve Vancouveru. Zmínění dobrodruzi k těmto komunitám patří a jejich domácí skupiny také celý podnik zaštítily a logisticky mu pomáhají. Tak šťastnou cestu, až do Jižní Ameriky!