Prezident Obama povolil v USA financování výzkumu kmenových buněk získaných z lidských embryí z peněz daňových poplatníků. Ne, že by se dosud v USA s těmito buňkami nepracovalo. Americké věhlasné soukromé firmy jsou světově proslulé a své linie kmenových buněk vyvážejí do celého světa. Dokonce i do zemí, kde je tento výzkum zakázán,. Ale státní podpora umožní širší a intenzivnější aktivity, přičemž američtí vědci ztratí pocit, že zaostávají za Británií, kde je tento výzkum povolen a velkoryse podporován. A protože vědecká komunita vzhlížející k USA nechce zůstat pozadu a je inspirován americkým vzorem, ozývají se už i vědecké instituce v Evropě, v Německu, Švýcarsku a Rakousku, a žádají povolení výzkumu na embryonálních kmenových buňkách i od svých zákonodárců. Točí se v tom veliké peníze a vyvolávají se naděje nemocných. Ovšem léčebné využití takto získaných kmenových buněk je sporné,  a určitě nebude možné v dohledné době. Naproti tomu je už dnes možné získávat daleko lepší a bezpečnější výsledky využitím kmenových buněk získaných přímo z tkání nemocných, pro něž mají být použity (tzv. adultní, dospělé buňky). To je výzkum, který si zaslouží podporu a je i ekonomicky nadějný. Barack Obama chce zavádět mnohé užitečné a rozumné reformy, pro něž bude potřebovat podporu svých spoluobčanů. Bylo by škoda, aby mravně negativním rozhodnutím si tuto podporu umenšil. Česká republika v tomto ohledu Ameriku předběhla, u nás je výzkum na embryích povolen, je regulován zákonem. Ale naši vědci se čím dál tím více zabývají výzkumem bezpečnějších adultních buněk bez ničení embryí.

Významný britský vědec, biolog Sir Richard Gardner, přišel s<a href="http://www.huffingtonpost.com/jacob-m-appel/are-we-ready-for-a-market_b_175900.html"> otřesným návrhem</a>. Nedostatek orgánů k transplantaci by prý šlo řešit transplantací fetálních orgánů z lidských plodů. U krys je vyzkoušeno, že orgány plodů se v těle dospělých jedinců dobře vyvíjejí a rychle začínají fungovat. Podle sira Gardnera by šlo jen o jediné: přesvědčit ženy, které chtějí potratit své počaté dítě, aby potrácely až v pozdějších stádiích těhotenství. Pak by byly orgány plodu použitelné. To je v přímém protikladu se snahou omezit v civilizovaných zemích pozdní potraty, kdy je usmrcován lidský plod už schopný přežít. Myšlenky britského vědce se chytil americký právník a publicista Jacob M. Appel, který koncem března navrhl, aby byly ženy finančně motivovány k odkládání potratu. Zvýšilo by se tím množství ledvin a jater dostupných pro transplantace, protože by ženy mohly za úplatu potrácet i častěji. Výhledově bude snad možné podle Appela pěstoval lidské plody v umělých dělohách nebo "zázračně" v břiše mužů. V některých zemích je obchodování lidskými orgány legální. Patří ke svobodě člověka, aby mohl o svých orgánech rozhodovat sám, a není důvod, aby stát bránil svými chudým občanům prodávat vlastní orgány. Chudí by přišli k penězům, bohatým příjemcům by se tím pomohlo, ale orgány by mohly odkupovat i pojišťovny. V Iránu prý funguje naprosto legální trh lidskými orgány. Tolik tedy čerstvě vyjádřený názor britského vědce a amerického právníka. Připomínám: V EU je jakékoli komerční využití lidských orgánů a tkání trestným činem. To platí i pro lidská embrya a plody.

Pro zájemce nabízím ke čtení tyto dokumenty:
1. Dodatkový protokol k&#160; Úmluvě na ochranu lidských&#160;&#160; práv&#160; a&#160;&#160; důstojnosti&#160; lidské&#160;&#160; bytosti&#160; v&#160; souvislosti s aplikací&#160; biologie&#160; a&#160; medicíny&#160;&#160; o&#160; &lt;a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/zakaz_klonovani.doc"&gt; zákazu&#160; klonování&#160; lidských bytostí&lt;/a&gt; (Paříž, 12. 1. 1998).
2. Úmluva na &lt;a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/umluva_biomedicina.doc"&gt;ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti&lt;/a&gt; v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Oviedo, 4. 4. 1997).