Francouzští sociologové nedávno publikovali zprávu o rychlé degradaci sociálně postižených městských zón, kterou komentoval i Le Monde (15.11.). Existuje zhruba 751 tzv. "citlivých zón" (zones urbaines sensibles), kde se kumuluje sociální krize a exkluze. Míra chudoby, což ve Francii obnáší méně než 964 euro na osobu za měsíc, postoupila ve sledovaných čtvrtích ze 30,5 % v roce 2006 na 36,1 % v roce 2010. Tento 5% nárůst kontrastuje s jinými částmi měst, kde prekarita vzrostla za stejnou dobu o pouhé jedno procento (11,9 / 12,6).

Klíčovým faktorem chudoby se stává nezaměstnanost v těchto ghettech. Její růst znamená kumulaci kriminality, drog, prostituce a celkový růst násilí. Od roku 2008 pracuje v těchto čtvrtích v běžném zaměstnaneckém poměru pouze 47,6 % obyvatel. Stejně radikální jako růst chudoby je i růst nezaměstnanosti, hlavně mezi mladými. I tento ukazatel potvrzuje existenci dvourychlostní společnosti. Zatímco v jiných čtvrtích se od roku 2009 udržuje nezaměstnanost zhruba na 9,5 %, v rizikových čtvrtích je nárůst lidí bez práce v roce 2010/11 z 21,9 na 22,7 %. Na rozdíl od českých politiků dělá vznik sociálních ghet zásadní starosti Hollandově vládě sociálních demokratů.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Ze světa" najdete zde.