Deník Independent ve svém vydání ze 4.2. oznámil, že daňoví poplatníci si sáhnou hluboko do kapsy. Nebezpečný jaderný odpad v zastaralých zařízeních na recyklaci vyhořelého paliva jako je Sellafield a Cumbria se vinou úsporných opatření a nedostatku zájmu ze strany elektráren musí s konečnou platností uložit na tzv. "bezpečném místě" nebo jinak zlikvidovat. Celková suma na likvidaci havarijních položek, která je velmi předběžná, činí 70 miliard liber.

Parlamentní vyšetřování ukázalo, že ze 14 vládních programů zaměřených na využití, reprocessing nebo likvidaci odpadu je 12 beznadějně pozadu za plánem. V závodech, kde již začíná být kritická situace vinou akumulace nebezpečných transuranů, je nejspokojenější vyšší personál. Ten pobírá horentní sumy za zvýšená rizika v práci. Manažeři jsou vysmátí proto, že celková rizika za jaderný odpad tohoto typu nese stát, a nikoliv jednotlivé podniky.

Podobná havarijní situace nyní nastala v USA. Skladovací nádrže jaderné elektrárny Hanford ve státě Washington měly teoretickou životnost 20 let, a kvůli ekonomickým úsporám nebyly vyměněny. Nyní minimálně z jedné nádrže teče jaderný odpad a je zamořeno okolí zásobníků. Zprávu uvedl deník Daily News a celé znění najdete zde (16.02.).