Ve středu došlo k dohodě mezi Evropským parlamentem a předsednictvím EU (nyní Irsko) ohledně implementace souboru pravidel regulujících bankovní sektor pod názvem Basilej III. Pokud bude tato úprava schválena 2/3 většinou států EU, její dopad bude značný. Othmar Karas, rakouský pravicový poslanec EP, měl na starosti jako zpravodaj a vyjednávač celou složitou záležitost. K nové úpravě prohlásil:

Poprvé v historii evropských finančních trhů budou omezeny bonusy bankéřů.


Jednání s bankami připomínalo smlouvání na orientálním bazaru. Nakonec bylo dohodnuto, že odměny nesmí překročit určitý limit daný ročním platem příslušných bankéřů. Další důležitou úpravou bude zvýšení některých druhů finančních rezerv na 7 % a následně na 9,5 % do roku 2018.

Charakteristické bylo předešlé oznámení USA z 9. ledna 2013, že prozatím nebudou dohodu Basilej III implementovat do svých zákonných norem k datu její platnosti, tj. do 1. ledna 2013. Jejich bankovní instituce prý vyžadují více času, aby mohly přijat potřebná opatření.