Nedávný článek Směřujeme k EU, kde vládne bezpráví ukázal moc banksterů uvnitř Evropské banky. Pokud jste zvyklí si spořit, počítejte s tím, že vaše úspory od nynějška půjdou na záchranu bank, aniž by se vás někdo na něco ptal. Pořadí záchrany bylo stanoveno takto. Nejdřív jsou na řadě akcionáři, pak věřitelé banky. A to jste i vy, pokud máte v bance konto a nějaké úspory.

Pokud bude současný scénář naplněn, pak bude znamenat i konec družstevního a etického bankovnictví, které jako jediné v době hluboké finanční krize osvědčilo svou životaschopnost a zaznamenalo nárůst klientely a posílení důvěry v tento segment finančního trhu. Podívejte se na tematické číslo e-republiky věnované družstevnímu bankovnictví na příkladu švédské banky JAK (2013-10, Etické bankovnictví). Nyní se společně podívejme letmým pohledem na politické a ekonomický potenciál lokálních měn, které fungují jako paralelní prostředky směny.

Podívejme se tedy na konkrétní návrhy, které již v praxi prokázaly svou životaschopnost a fungují zcela jinak než současné peníze. Mají ohromný vliv na udržitelnost ekonomiky a životního prostředí, i na vztahy mezi lidmi. A koneckonců jde o to, zda by tyto nové peněžní modely mohly napomoci k udržení myšlenky jednotné mírové Evropy a k záchraně eura jako nadnárodní měnové jednotky.

1. Historicky první lokální měna ve Wörglu

Ve třicátých letech za Velké hospodářské krize byla rakouskou centrální bankou zakázána lokální měna ve Wörglu, která umožnila snížit nezaměstnanost během krátké doby o 25 % a obejít tak hyperinflaci. Ukázka poukázky na 10 místních šilinků je v anotaci. V době nejvyšší nezaměstnanosti a bídy vydala obec poukázky, které byly kryty penězi centrální banky. Ty ovšem z hodiny na hodinu ztrácely svou hodnotu díky hyperinflaci. Naopak místní poukázky tím, že rychle obíhaly, pomáhaly vytvářet pracovní příležitosti. Hezky to vyjadřuje motto na horním lemu poukázky. Je to 10 šilinků, "které mírní bídu, dávají práci a chleba". Nové poukázky vydané radnicí obíhaly rychle, poněvadž každý měsíc musel být na poukázku nalepen kolek, který snižoval hodnotu této poukázky. Tyto peníze šly z ruky do ruky a pomáhaly vytvářet pracovní příležitosti a městečko kvetlo.

2. Princip paralelních měn na příkladu švýcarského WIR

Paralelní měna existuje vedle jiného zákonného platebního prostředku, aniž by sama byla tímto platebním prostředkem. To znamená, že je založena na bázi dobrovolnosti. To je princip všech doplňkových měn, které dále popisujeme.

Nejlépe lze tuto měnu demonstrovat na švýcarském systému WIR. Ten byl založen v roce 1934, kdy se hospodářství nacházelo v období podobném tomu, jaké zažíváme dnes. Malé a střední podniky (MaSP) se těžko dostávaly k úvěrům a krachovaly. Výrobci a obchodníci se dali dohromady, aby si navzájem poskytli úvěr uvnitř dopředu stanoveného rámce a na základě pevných kritérií jako dobré jméno podnikatele a jeho bilance.

Takto vznikl barterový systém, který se obešel bez použití peněz a byly zajištěny podmínky pro fungování firem. Dnes má zúčtovací jednotka 1 WIR kurz ke švýcarskému franku 1:1. Dokonce se v systému používají i kreditní karty, kterými je možno platit jak ve WIRech, tak ve francích.

K tomuto hospodářskému uskupení podniků patří dnes 60 000 podnikatelů z 15 regionů Švýcarska, což je 20 % všech malých a středních podnikatelů. Systém WIR je z pohledu jeho 80leté historie velmi atraktivní. Působí proticyklicky, a tím podporuje a stabilizuje místní politiku a ekonomiku regionů. Dnešní banky působí naopak procyklicky a ještě krizi prohlubují vinou tzv. "Boom and Bust System". Švýcarsko je nejdemokratičtější zemí Evropy. Proto zde bankovní lobby neprosadila zákaz tohoto systému. Základním kamenem fungování celého systému je ale především důvěra. Bez solidnosti a prověřování nemůže být žádný nový člen do kruhu přijat.

Regionální měny a jejich funkce

Systém fungování regionálních měn popsala velmi vtipnou a pro laiky srozumitelnou formou Naďa Johanisová ve své knize "Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem". Jde o to, že náš peněžní systém funguje jako pumpa, která odsává kapitál z regionů, kde je tvořen. Pak je vyváděn někam, kde poskytuje co největší zisk. V nynější sociálně vyspělé EU tak postupně přicházíme o práci díky dumpigovým ekonomickým a daňovým rájům.

Kdo používá regionální peníze, ten podporuje svůj region. Další člen v řetězci (obvykle člen sdružení výrobců a spotřebitelů) opět tyto peníze vydá v daném regionu. To je hlavní rozdíl oproti euru, se kterým můžete nakupovat v regionu, ale nevíte, kam obchodník vaše peníze pošle. Tím, že se zvyšuje obrat a zrychluje oběh peněz, napomáhá se rozvoji regionu a upevňuje sociální soudržnost a komunita. Čím bohatší budou regiony Evropy, tím bohatší bude celá Evropa i celek.

3. Přehled regionálních měn

Existuje velké množství regionálních a lokálních měn, které posilují vzájemné vztahy lidí v regionu, patriotismus a identifikaci s tím, co dělá Evropu Evropou. Nejúspěšnější regionální měnou současnosti je bezesporu bavorský Chiemgauer. Dnes je na něj napojeno 642 podniků a 261 občanských sdružení, které podporují různé sociální, sportovní a vzdělávací projekty. Existuje již 65 směnáren, kde lze vyměnit eura za tyto poukázky.

O projektu se psalo i v českých médiích. Méně možná bylo zdůrazněno, že všichni, kteří vstoupili do tohoto projektu, sledují jeden hlavní cíl. Peníze se nesmí střádat, ani do banky, ani do slamníku; musí se naopak vydávat, protože jen tak budou mít lidé práci. A to celé se děje ve znamení budování vzájemné důvěry a společenství. Tím lokální měny fungují v protikladu k oficiálním penězům, které společnost atomizují a rozdělují. Navíc způsobují nejenom hospodářské krize, ale i tu krizi nejdůležitější, tj. krizi demografickou.

4. Smysl lokální měny dnes

Nový virtuální platební prostředek Bitcoin, jehož cena prudce stoupá, je potřeba podrobit hlubší analýze. Popis a fungování měny naleznete v článku Lokální měny v praxi. V každém případě je již v hledáčku jak ECB, tak amerického FEDu. Jakmile se objeví jakýkoliv výhonek života, který by mohl ohrozit současný rakovinotvorný finanční systém, je nutné ho zničit, zadupat do země. Historie první lokální měny ve Wörglu se stále opakuje.

Hlavním nepřítelem lokálních měn je zákonodárství, které háže klacky pod nohy všem pokusům o demokratizaci ekonomiky a finančnictví. Navíc je dnes zřejmé, že tyto špatné, lobbisty zaplacené zákony jsou v rozporu s většinou ústav Evropských zemí. Proto jsou lokální měny a jejich obrana důležitá cesta, kudy by se obránci svobody mohli vydat.

Každý, kdo dá do banky peníze, očekává, že banka mu poskytne co největší úrok. Dnes však banky svým střadatelům nabízejí málo. A navíc hrozí, že evropskou politikou střadatele mohou o velkou část svých úspor přijít. Tím aspoň vznikne šance, že se snad začne víc lidí zajímat o celou problematiku financování a fungování měn. Lidé budou chtít začít bojovat za právo rozhodovat o tom, na jaké účely a kam se budou jejich peníze používat.