Série článků postupně odhaluje mýty o frakování, čili těžbě zemního plynu pomocí hydraulického tlakování a vymývání hornin jedovatými chemikáliemi. Důležitý článek také zmínil mýtus těžebních společností, které tvrdí, že břidlicový plyn umožní snížit emise skleníkových plynů. Opak je pravdou, což bylo potvrzeno nezávislými výzkumy v USA. Vědci z univerzit naměřili znepokojivý únik metanu, jednoho z nejhorších skleníkových plynů, a to kolem 10 %. Přitom udávaná hranice těžby výhodné z hlediska emisí je pouze 3 %.

Navíc pilní a vnímaví Američané zjistili zajímavou věc jednoduchým porovnáváním fotek noční Ameriky, které běžně publikuje NASA na svých stránkách. Pokud se podíváte na dolní obrázek, vidíte jasně velkou světelnou skvrnu označenou tužkou.Ohromná světelnost je v severní Dakotě na místě, kde neexistují žádná velká města nebo osídlení. Ve skutečnosti jde o stovky frakovacích vrtů, z nichž z bezpečnostních důvodů uniká zemní plyn a je spalovaný ve věži. Nikdo nebyl schopný odpovědět na jednoduchou otázku: Kolik emisí vysílají tyto vrty do atmosféry? Běžný pohled na noční Ameriku ukazuje, že jde o rozsáhlé oblasti.