Na americký trh bude uveden nový druh geneticky modifikovaného jablka Arctic® Apple – samozřejmě netestované a velmi pravděpodobně neznačené. Očekává se, že Americké ministerstvo zemědělství jablko schválí pravděpodobně již tento rok, aniž by vyžadovalo jakékoliv testy. Umožňuje to lobbistický zákon, který si sami napsaly firmy jako Monsanto. Kličkou v zákoně vyňali testování GMO potravin mimo pravomoc FDA, který v USA testuje potraviny a léčiva.

"Frankenapple", jak ho nazývají zahraniční média, se od obyčejného jablka liší tím, že nezhnědne, když ho rozkrojíte nebo oloupete, viz video.


Většina GMO je založena na produkci proteinu, který organismu dodá požadované nové vlastnosti. Zato genetická modifikace tohoto jablka spočívá v produkci určitého druhu RNA tzv. dsRNA (double-stranded RNA – dvouvláknová RNA), která naopak blokuje činnost určitých již existujících genů. V případě Frankenapple to znamená, že dsRNA umlčí činnost genu, který je zodpovědný za produkci enzymu způsobujícího hnědnutí jablka, když je vystaveno působení kyslíku.

GM rostliny upravené pomocí dsRNA v sobě tedy mají mechanismus, který potlačí nebo umlčí činnost určitých genů. V některých případech ale dochází ke vzniku sekundárních, odvozených, dsRNA, které nebyly zamýšleny. Ty nás mohou ohrozit naprosto nečekaným způsobem. Vzhledem ke komplexitě genových procesů u nich nikdo nezná cílový gen, který bude umlčen.

Nedávné výzkumy (Zhang a kol.) prokázaly, že RNA z GM rostlin může projít nepoškozená přes trávicí systém savců a působit dále v buňkách živočichů s potenciálem nezamýšlené druhotné úpravy (umlčení) genové exprese. Důsledky těchto změn jsou nepředvídatelné a změny mohou být dědičné.

Některé microRNA rostlinného původu byly detekovány v krvi Číňanů, což dokazuje, že dsRNA nejsou trávením ničeny a mohou projít zažívacím traktem. Tyto dsRNA rostlinného původu umlčely genovou expresi genu v kulturách lidských tkáňových buněk, v myších játrech, tenkém střevě a plicích.


RNA přežije nejen cestu trávicím ústrojím ale i přípravu pokrmu vařením a dokonce zvládne minimálně 6 hodin odolávat kyselému prostředí (pH 2.0). RNA z geneticky modifikovaných rostlin je prokazatelně přenositelná na savce včetně člověka jako potravina, dále také inhalací (např. vdechováním mouky z GM pšenice) a zvažuje se i možnost přenosu absorpcí dotykem, která je prokázána u hmyzu.

Takže komerční geneticky modifikovaná rostlina předá svou 'novou' dsRNA lidem, kteří ji zkonzumují. Tato dsRNA začne kolovat v lidské krvi s potenciálem umlčovat činnost určitých genů. Odpovědné orgány nepovažují za nutné provést testování, po kterém volají vědci i veřejnost. A celé toto riziko se podstupuje kvůli banalitě jako je nezhnědnutí oloupaného nebo nakrojeného jablka.

Zdroje: AlterNet; Jack A. Heinemann: A comparative evaluation of the regulation of GM crops or products containing dsRNA and suggested improvements to risk assessments