Maďarsko splatilo předčasně úvěry, poskytnuté v roce 2008 Mezinárodním měnovým fondem v objemu 20 miliard eur. Poslední tranše byla splatná až v roce 2014. Orbanova vláda předčasným splacením ušetřila 11,7 milionu eur a premiér Orbán chce tímto krokem ukončit přehnaný vliv zahraničí na ekonomiku Maďarska.

Mezi MMF a vládou Viktora Orbána dochází opakovaně ke konfliktům. Naposledy to bylo v červenci. Guvernér maďarské centrální banky a dřívější ministr hospodářství Gyorgy Matolcsy oznámil, že chce, aby Mezinárodní měnový fond opustil zemi a uzavřel svou kancelář v Budapešti, poněvadž již není důvod, proč by měl v zemi zůstávat.

Premiér Viktor Orbán usiluje o to, aby si Maďarsko vyřešilo své problémy samo. Kvůli tomu zavedl nejvyšší bankovní daň v Evropě. Od letošního roku zvyšuje daň z finančních transakcí na 0,2 %, tedy na dvojnásobek. Postiženy budou především rakouské banky. Orbán krčí rameny a říká k bankovním daním toto.

Finanční instituce se musí podílet v tomto těžkém krizovém období na férovém přerozdělování v rámci daňové zátěže, než se ekonomika postaví znovu na nohy. Musíme jednat férově a efektivně. Banky mají přece sloužit zájmům země a lidí ve velmi obtížné situaci.


„Co mnozí nevědí, ceny elektrické energie a plynu klesly v Maďarsku od začátku roku o 10%. Vytápění domu o obytné ploše 200 m2 přijde na 1700 (56 euro) měsíčně a elektrická energie 20 euro měsíčně“, sděluje na DWN.de jeden Němec, který žije v současné době v Budapešti. Říká, že zde má ale hlavně pocit svobody.

Je to populismus? Stejně tak jako je populismem snad fakt, že manželství je zakotveno do maďarské ústavy jako svazek muže a ženy, což je podle evropské komisařky Vivian Redingové porušováním lidských práv? Člověk nemusí být ani zatvrzelým katolickým konzervativcem, aby mu bylo špatně od žaludku při pohledu na medializaci a vnucující se propagaci Prague Pride festivalu. Cui bono?

Zpět k financím. Oligopolizovaný bankovní sektor vykázal v ČR zisk před zdaněním ve výši 76,767 miliardy korun. Z toho odvedl daň z příjmu ve výši 12,350 mld., tedy 16,08 %. Vlastní kapitál byl sice malinko navýšen, přesto činí pouhých 426,975 miliard k celkovému objemu závazků ve výši 3 832,691 miliard. Propočteno na rentabilitu vlastního kapitálu 16,088 % - podle metodiky ČNB zisk po zdanění/TRIER 21,41. Které odvětví národního hospodářství se může trvale chlubit takovými zisky? A z čeho tyto zisky vlastně pocházejí, když je ekonomika v propadu, země v recesi a roste inflace? Míru inflace v Maďarsku najdete v grafu zde.Takže se nebojme, my plátci zvýšeného DPH i za dětské plínky, daní všeho druhu a dalšího výpalného. V Česku mohou bankovní korporace řádit, aniž je někdo klepne přes prsty. Vždyť jsou zvyklí, že my, české ovce, zaplatíme cizím bankám to, oč nyní v Maďarsku přišly. A je dost možné, že máme před volbami. Která politická strana by se odvážila hodit první kamenem a žádat vyšší zdanění bank jako Orbán? Vždyť všechny potřebují získat úvěr na volební kampaň!

Zdroj: ČNB, Deutsche Wirtschaftsnachrichten.de