Spolkový parlament nyní řeší jednu aféru s odposlechy za druhou. Poslední skandál se týká dat z mobilů sledovaných osob, které pak Američané zabíjeli drony na dálku. Otázka, kterou nyní řeší bezpečnostní výbor Bundestagu, zní následovně: Předávala BND mobilová data z ciziny dále do USA nebo ne? Pak by se německá zpravodajská služba a tím i celý stát stal spolupodílníkem nezákonného vraždění. Němci mají s podobnými případy historické zkušenosti a nejsou tak lehkomyslní jako Britové. Navíc již nyní zažalovali někteří němečtí občané americkou vládu za nezákonné únosy provedené v době prezidentování známého mírotvorce George W. Bushe. Německá BND zapletení do amerických útoků popírá, ale po posledních skandálech s odposlechy jí nikdo nevěří.

1. Co se stane, když zapnete mobil

Zapnutý mobil funguje v režimu GSM (Global System for Mobile communications) a začne práci tím, že automaticky vyhledá základní stanici v okolí (Base Transceiver Station, BTS), viz obrázek.Data jsou dále předávána do kontrolní stanice (Base station controller, BSC), která kontroluje jednotlivé buňky. Ovládá ji tzv. Mobile Switching Centre (MSC), který již patří danému operátorovi. Tato centrální část kontrolující celé spojení zajímá zpravodajské služby.

Mobil se automaticky připojuje ke stanici s nejsilnějším signálem. Hned nato vysílá své identifikační číslo přístroje (International Mobile Equipment Identity, IMEI) a následně také číslo sim-karty (International Mobile Subscriber Identity, IMSI). Toto poslední číslo je chráněno mobilovým čtyřčíselným pinem. Tyto dva poslední údaje jsou na světě zcela jedinečné a umožňují identifikovat daný mobil.

2. Jak se "teroristé" vyhledávají a zabíjí

Zpravodajské službě pak stačí vyžádat si od mobilového operátora data z jednotlivých buněk, které zachycují signál daného mobilu. Tyto data si centrálně uloží a sestavuje profil sledovaného. Po bližším sledování pak eventuálně následuje útok dronem. Úskalí je např. ve velkých městech s hustým telefonním provozem, kde jednotlivé buňky mohou zachytit a uložit jen část dat. Ale pokud je navíc zapnuté i GPS, pak je lokalizace úplně snadná. Pokud je zapnutý pouze mobil, pak se musí místo pobytu dané osoby spočítat z průběžného spojení daného mobilu s jednotlivými vysílacími body. Každý pohyb znamená změnu v kontaktu, a to je možné vyhodnotit. Zaměření údajně funguje s přesností na 10 metrů. Mimo město v otevřených prostorách bez odrazů a šumu to lze provést i přesněji.

Na závěr rada pro začátečníky v konspiraci. Nechcete-li dostat po hlavě dronem jako v Jemenu, Pákistánu, Afghánistánu a jinde, vypněte si mobil.