Tematické číslo o stavbě dálnic a politice Ministerstva dopravy dostalo nadpis Jak prostavět státní kasu (2015-7). Rozhovor s dnes již vyhozenou pracovnicí ministerstva ukázal celý systém fungování ohledně velkých stavebních zakázek dálnic a železnic (Být služebníkem občanů, nikoliv korporací. Rozhovor s Miloslavou Pošvářovou, bývalou zaměstnankyní ŘSD). A následovala analýza tohoto stavu v historické souvislosti státních zakázek od roku 2010 po současnost (Dopravní politika a praxe v ČR aneb Jízda nekonečným tunelem). Poslední článek tohoto tematického čísla ukáže finty, jak se ve velkém obchází platná legislativa a jak se legálně okrádá stát. Analýze tohoto pro nás velmi drahého korporátního sportu se věnujeme dlouhodobě, viz zejména hesla "parlamentní zpravodaj" a "koncesní stát" a globální pojem "korporátní fašismus".

Legální defraudace dálničního mýta

Systém je zcela jednoduchý. Postaví se drahý a nesmyslný projekt, kritika zákonodárců dá do zákona pojistky, které dalším miliardovým zlodějnám mají zabránit, ale tyto pojistky se časem tiše ze zákona vyhodí a korporace kradou z našich daní vesele dál. Ukázkový příklad podává smlouva s firmou Kapsch na dálniční mýto, která končí v roce 2016. Podle premiéra Sobotky (zadání vlády!) měl Dan Ťok připravit otevřené a technologicky neutrální výběrové řízení tak, aby se stihlo do vypršení smlouvy s firmou Kapsch. Kompromisní Sobotka už od začátku šel korporacím na ruku: „Máme také problém s tím, že se zčásti rezignuje na možnost hledat jiné technologie, nové technologie například v podobě satelitního systému výběru mýta. Viz článek Spor mezi Sobotkou a Ťokem. Může být tendr na mýto nezávislý? Takže zůstaneme u špatného řešení a firma Kapsch si přijde na své miliardy, protože zadání vlády se jednoduše nesplní. O nic nejde, jen o pár miliard z našich daní. Navíc mohl stát celý systém mýta od firmy Kapsch po ukončení smlouvy převzít a provozovat jej sám.

Ale stát nemá chtít naše daně domů, ty už patří korporacím. Zdržovací taktika slaví úspěch a polovičaté řešení se prodlouží, to je aktuální výsledek Ťok na vládě neuspěl. Mýto se bude přes mýtné brány vybírat do konce roku 2019. Kuriózní nadpis zcela otočil reálný stav věci a udělal z ministra hrdinu. Korporátky prostě vědí shůry, jak a co mají napsat, nebudou zkoumat, co se děje ve skutečnosti. Ťok jako bývalý ředitel firmy SKANSKA skutečně vyhrál, protože my občasné jsme prohráli. Zlodějna je legální a téměř nikdo o ní neví. Podívejme se na celý systém této korporátní defraudace našich daní blíže. Základní informace najdete v kontrolní zprávě NKÚ Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/12 Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů.

Korporátní tunel na elektronické mýtné

Jak stát vybíral mýtné na dálnicích? Tak, že vlastně nevybíral, viz souhrn ze zprávy NKÚ: Náklady na vybudování a provoz systému elektronického mýtného odčerpaly v prvních pěti letech polovinu jeho výnosů. Tak se hospodaří jménem státu. V letech 2007 až 2011 se na mýtném vybralo 31,3 miliardy korun, avšak náklady na jeho výběr dosáhly 15,6 miliardy, tedy téměř 50 procent vybrané částky. Naopak u časových kuponů představovaly náklady v poměru k ziskům v letech 2009 až 2011 jen 7,4 procenta. Protože stát na mýtném málem prodělával, my občané jsme museli sáhnout do kapsy. Jak v roce 2011, tak v roce 2012 došlo k navýšení mýtného o 25 procent. To se však adekvátně nepromítlo do výběru mýtného, a dokonce přineslo i další navýšení nákladů na provoz systému. Důvodem jsou mimo jiné nižší sazby mýtného pro vozy emisní třídy EURO V a s nimi související výdaje. Jejich dopad vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na 685 milionů v roce 2011 a pro rok 2012 ho odhadlo na 815 milionů. ŘSD počítá s tím, že propad výběru mýtného v důsledku nižších sazeb pro vozy třídy EURO V se bude i nadále prohlubovat. To se psal rok 2012.

O co se okradl stát, to se dalo korporacím

Čím hůře hospodařil stát, tím bylo jeho jménem štědřejší ministerstvo dopravy k soukromým subjektům. Ministerstvo uzavřelo smluvní ujednání o zvýšení odměn pro generálního dodavatele, které bylo nevýhodné pro stát. Generální dodavatel má podle něj nárok na vyšší odměnu za zvýšenou úspěšnost služeb, pokud je úspěšnost předepsaných mýtných transakcí za měsíc vyšší než 95 % všech transakcí zaznamenaných mýtnými branami. Tuto podmínku generální dodavatel vždy splnil a v letech 2007 až 2011 mu tak ŘSD zaplatilo odměnu 755,2 milionu korun. Sjednaný způsob odměňování podle NKÚ nezohlednil zaběhnutí elektronického mýtného do praxe ani dopady zvýšení sazeb mýtného na výši odměny generálnímu dodavateli. Úspěšnost dodávaných služeb navíc ověřoval nezávislý znalec na náklady ŘSD. Jeho práce ve zmíněném období vyšla na dalších 113,5 milionu korun. Tak se krade ze státního. Paní Pošvářová zmiňuje v rozhovoru i s článku celou aféru ohledně posudků a kontroly dokumentace staveb. Tomu jsem věnovali důležitou část článku Stát je firma a opačně, krást se bude legálně. Článek rozebíral celý postup z hlediska legislativy. V letech 2010 až 2012 byla vláda názoru, že oponentní posudky na stavby být musí a věci se musí dělat pořádně. To byla doba, kdy se ŘSD málem zavíralo a ve stavebních firmách také. Pak ministerstvo došlo k názoru, že tyto "omezující podmínky" musí ze zákona ven, a ty skutečně vypadly ze zákona letos v únoru 2015. Viz zmiňovaný článek. Vláda změnila podmínky tak, aby systém dále pracoval v popsaném režimu defraudací našich daní, které ukazují oba články tohoto tematického čísla. Poslanci ve Sněmovně tento paskvil vlády schválili, a tím umožnili následný stavební zlořád, který možná budou splácet i další generace.

Ministr dopravy Antonín Prachař kritizoval svého předchůdce Zdeňka Žáka, že zaspal s přípravami výběru mýta po roce 2016. Sám ovšem způsobil ještě větší zpoždění, které čím dál více směřuje k jedinému cíli. Mýto bude po roce 2016 provozovat bez soutěže Kapsch a další přidružené firmy. Nějak se nepodařilo v průběhu několika let připravit komisi, který by nabídky firem posoudila, viz tento článek. Ministerstvo dopravy přece pracovat nemusí, to je úkolem daňových poplatníků. Navíc bylo jasné, že by zvítězilo zadání skrze satelit, které je schopné zpoplatnit i jízdu koloběžky po zahradě, pokud bude mít patřičný set-box. Němci dobře vědí, o čem je řeč, tento systém tam už léta funguje. Technologicky neutrální řešení by rychle umožnilo rozšířit výběr mýtného na silnice nižších tříd. Právě to je mezi odborníky spojováno právě s využitím satelitní technologie. Prachař zmizel, Ťok přišel a sabotoval vládou uložený úkol naprosto stejným stylem. Výsledek? Firma Kapsch bude inkasovat další miliardy po dobu 3 let a stát bude na mýtném ztrácet kolosální sumy.

Mýtné jako příklad legálních zlodějen

Shrňme celý postup, který v praxi rozebírají oba zmíněné články z tematického čísla. Legislativa funguje správně, protože zákony umožňují kontroly. Jak jsme ukázali, NKÚ tyto kontroly skutečně udělal a došel k miliardovým ztrátám. Pak bylo na místě zahájit vyšetřování, o němž se zmiňuje paní Pošvářová. I to tehdy začalo, viz zmíněnou paniku na ŘSD a v okruhu hlavních dodavatelů kolem let 2011, kdy se opravdu začalo vyšetřovat. Zlodějny a nekvalitní zakázky nabyly takového rozsahu, že zavřený mohl být prakticky kdokoliv. Ale dnes po pádu mostu ve Studénce nesedí nikdo, soudní řízení vesele pokračuje do nekonečna. Šéf Skansky, která se podílela na stavbě zvlněných dálnic a problematických mostů, je dnes ministrem. Tak se staví v Česku.

Jak to možné, že se nevyšetřilo vůbec nic? A jak to, že se šetření kriminálních defraudací a nekvalitních staveb administrativně hází do autu? Odpověď je úplně jednoduchá. Stát by přišel o EU-dotace v ceně desítek miliard. Pokud se na dálničním či železničním úseku dokáže zlodějna, tok peněz z Bruselu se zastaví. A ten se, jak známo, zastavit nesmí. Tak se vesele krade dál a staví se nekvalitně - za naše i za celkové evropské daně. To je v kostce systém korporátní vlády made in EU, který vládne nad našimi daněmi. Korporacemi koupená politická třída a vysocí státní úředníci změnili stát a demokracii na nástroj korporátní politiky. Jak v závěru připomíná již vyhozená úřednice ŘSD, ani tento systém nemůže změnit zákon gravitace. Chcete být na takto postaveném mostě v momentu, kdy tento zákon začne naplno platit? My ne.


Článek vyšel v tematickém čísle Jak prostavit státní kasu (2015-7). Toto tematické vydání bylo financováno díky Vašim darům na rozvoj webu. Děkujeme! Redakce a spolek e-republiky.