Tisíce britských domácností žijí v budovách s hořlavým zateplením


Městská část se stará o vysoký počet vystěhovaných ze soukromých pronájmů a následného bezdomovectví. Pronajímatelé, kteří vlastní bývalé obecní byty, pronajímají často tyto byty zpětně obci pro rodiny bez domova za vysoké veřejné výdaje. Několik rodin bez domova bylo umístěno v bytech paneláku Grenfell...

Anne Power, profesorka sociální politiky a bydlení na LSE

Když dne 14. června 2017 vypukl o půlnoci požár ve 24podlažním bytovém domě Grenfell Tower, způsobil 72 úmrtí, včetně dvou obětí, které později zemřely v nemocnici. Více než 70 dalších bylo zraněno. Hasiči chtěli seznam obyvatel a plány budovy a údajně nebyli spokojeni s tím, jak dlouho trvalo získat tyto informace od Kensington a Chelsea Tenant Management Organisation (KC TMO). Robertu Blackovi, v té době předsedovi TMO, údajně trvalo více než dvě hodiny odeslat potřebný dokument. (ZDE)

TMO neboli samospráva nájemníků je pokus na jedné straně využít aktivity nájemníků k efektivnější správě, na druhé straně je to možno brát jako přesunutí odpovědnosti bez možnosti finančního rozhodování. Smlouvy o správě přesně uvádí, které služby jsou jménem pronajímatele spravovány TMO. Rozsah decentralizace v oblasti služeb se může výrazně lišit, zejména mezi malými a velkými TMO, ale obvykle zahrnuje každodenní opravy, přidělování pronájmu, správu nájemců, úklid a domovnictví a inkaso nájmů, ale bez možnosti s nájmy nakládat. Činnost TMO je financována hlavně ze správních poplatků, které platí pronajímatel na základě dohody. Neexistuje kodex či závazná právní předloha mezi správci a majiteli (obcí) a je na místních si vydupat v dobách "úsporných balíčků" alespoň nějaký příjem, když už knihovny, veřejné služby, a podstatná část veřejné dopravy byla od příjmů odstavena.

Grenfell byl ve skutečnosti řízen Arms-length management organisation (ALMO). Což bych nejradši přeložil jako "Bratrství dlouhé ruky". ALMO pod přímou kontrolou obce a pod politickým vlivem vládnoucí Konzervativní strany tvořilo 7 profesionálů a jeden nájemník. Tato skupina se měla starat o více než 10 000 nemovitostí v Kensingtonu a Chelsea. Na venek se tvářili jako TMO. Po požáru vznikl plán tuto organizaci rozpustit. Oběti požáru proti plánu formálního rozpuštění bojují, protože se obávají, že tento krok umožní úředníkům uniknout vině za svoji roli při katastrofě.

Ve hře na hledání viníka od opilých nájemníků přes požárníky zůstává teď černý petr v rukách správní organizace TMO z doby požáru. Tedy nikoliv na těch, kteří zodpovídali za rekonstukce v minulosti. Například Emma Dent Coad jako členka představenstva KCTMO v listopadu 2012 chválila rekonstrukci výškového domu Grenfell jako výbornou spolupráci s nájemníky. O několik let později jsme viděli, že tyto renovace nebyly dostačující, aby zabránily úmrtím 72 lidí. V roce požáru byla Coad zvolena do parlamentu za Kensington.

Na druhé straně Robert Black bude brzy čelit žalobě za zabití. Je pravda, že je dostatek podkladů o stížnostech nájemníků Grenfell na nefungující požární hlásiče, ve kterých nebyly měněny baterie, nefunční bezpečnostní osvětlení apod. Ovšem základní problém byl použití kompozitního materiálu (ACM) na vnější tepelnou izolaci domu. Tento obklad byl použit jen proto, že byl nejlevnější ze všech a jeho nevhodnost byla známa. Předseda parlamentního výboru, sir Martin Moore-Bick, po požáru doporučil, aby výměna nebezpečného a hořlavého opláštění bytových domů byla provedena co nejrychleji a program nápravných prací byl co možná nejintenzivněji kontrolován.

V říjnu 2019 byla vydaná 1. verze zprávy komise „Šetření o Grenfell Tower“. Bylo konstatováno, že od dne požáru Grenfell před dvěma a půl lety britská konzervativní vláda neučinila téměř nic, aby odstranila nebezpečné plášť z převážně obytných budov nejen v Lonýně. BBC News informovala, že všech 11 000 věžových bloků ve Velké Británii je testováno na obklady typu ACM, ale vláda neuvedla žádné údaje, kolik bloků je obloženo panely HPL (High-Pressure Laminate). Panely HPL představují také vážné riziko požáru a podle požárních odborníků by měly být odstraněny ze všech budov. Odhaduje se, že HPL pokrývá asi 440 bloků, desítky z nich jsou obsazeny studenty, v nichž žije přibližně 26 000 lidí. Zdá se, že informace jsou tajeny, protože jak uvádí například Městská čtvrť Enfield v Londýně, takové odhalení informací by představovala „ohrožení duševního zdraví“ obyvatel.

Varování požárníků byla potvrzeno. když v listopadu shořela budova s pláštěm HPL známá jako „Krychle" (The Cube), ve které bydlelo více než 200 studentů Boltonské univerzity. Navzdory tomu, že panely HPL měly být odstraněny, nebyla budova zařazena do sanace. Její výška byla o 14 cm menší než šest podlaží, které charakterizují výškovou budovu. Naštěstí si tento požár nevyžádal žádné lidské oběti. Generální tajemník hasičského sboru Matt Wrack poznamenal, že požadavky na výšku 18 metrů jsou založeny na únikových žebřících s koly, které se od konce 80. let 20. století nevyužívají, a že omezení by měla být resetována na 11 metrů dosažitelných současnými metodami.

Mluvčí společnosti Rockwool, výrobce izolací, varoval: „Tento oheň zdůraznil, že práh 18 metrů není dostatečný a že všechny typy hořlavých izolací a hořlavých plášťů mohou představovat riziko pro veřejnou bezpečnost, nejen obklady ACM.“

Minulý týden musel ministr bydlení Robert Jenrick v britském parlamentul připustit, že úsilí o požární bezpečnost bylo „nepřijatelně pomalé“ a přetrvávající problémy by mohly vést k „riziku dalších ztrát na životech“. Jedinou reakcí je, že příští měsíc vláda začne jmenovat ty, kteří jsou odpovědní za budovy, kde práce ještě nezačaly. Zástupce opozičních labouristů v reakci na Jenrickův projev označil aktivitu slovy „příliš málo a nejméně dva roky příliš pozdě“. Doporučil premiérovi Borisovi Johnsonovi, který provedl hromadné škrty hasičským sborům a je jednou z hlavních osob zodpovědných za Grenfell, aby převzal osobní odpovědnost za pracovní skupinu, která bude kontrolovat postup prací.

Všobecně je zřejmé, kdo a jak a jaký systém je odpovědný. O tom jsem psal ZDE.


Chalcots Estate

Teď půjde o toho černého petra nejen právní odpovědnosti za úmrtí nájemníků, ale finančního odškodnění. Začne přibývat mnoho a mnoho finančně postižených. Podívejme se, co se děje. Skupina výškových domů, kde bydlím, se jmenuje Chalcots Estate. Je to v Campdenu, který tradičně volí své zástupce z Labour Party. V rámci snižování nákladů na topení byl i náš panelák zateplen. Na obklady byla pozvána ta samá firma „Rydon“ jako na panelák Grenfell. V souvislosti se zateplováním byly instalovány nová dvojitá okna. V roce 2008 byl panelák jako ze škatulky. Protože šlo o celolondýnskou akci, zdálo se, že stejné práce byly již odsouhlaseny předtím a kontroly se soustředily na provedení jako takové, ne na klasifikaci materiálů. Po zkouškách po grenfellské tragedii se ukázalo, že i u nás je zateplení z hořlavin a tak v noci ze soboty na neděli byla provedena evakuace obyvatel. Nebylo to jenom kvůli izolačním panelům, našlo se totiž najednou více závad. Najednou bylo jasné, že je potřeba mnohem více oprav, jako výměna dveří do bytů za ohněvzdorné, utěsnění prostupujících trubek a kabelů, odizolování světlíků. Během 3 týdnů bylo dovoleno nájemníkům se vrátit do bytů a další práce pokračovaly.Během této krátké doby se vyskytly náklady, které byly neuvedeny v částce 80 mil. liber, určené státem na pomoc.

Pro pravděpodobné soudní řízení je krátký seznam nákladů nutných prací vyčíslen asi takto:

  • 12,5 milionu liber vynaložených na evakuaci nájemníků budov Chalcots, zajištění dočasného ubytování a zabezpečení místa.
  • 25 milionů liber na požární bezpečnost v celé čtvrti
  • 19 milionů za odstraňování rizik požáru na nemovitostech vlastněných obcí
  • Platba za odhadované zvýšení o 30 - 40 % na účty za plyn obyvatelům, které vznikly v době, kdy věžové bloky Chalcots nemají opláštění.


Když se konečně pořádně zjistilo, co všechno neodpovídá požadavkům bezpečného bydlení, přiskočily nově instalovaná okna.Ta budou teď vyměněny také, protože ta nová také neodpovídaly bezpečnosti ve výškových domech. Protože však nová okna budou mít jiné parametry, všechny radiátory pod nimi budou muset být přemístěny. Podle posledních zpráv budou dodány pro všechny byty nové radiátory. Takže teď již potřetí za posledních 15 let stavějí kolem paneláku lešení. Náklady na opravy šplhají na stovky milionů. A my víme, kdo to zaplatí. Pracující.

Anne Power nemusí zdůrazňovat, že prodej bytových jednotek obcí do soukromého sektoru byl zákon navýsost politický. Zákon Right to buy (Právo na odkoupení) byl nastaven tak, aby Konzervativní strana získala více hlasů v oblasti, kde nerovnost bohatství byla nejzřejmější. Nemusím zdůrazňovat, že tímto zákonem se rapidně zvýšilo bezdomovectví, ani to, že z firmy Rydon nikdo nezaplatí ani penny. Protože víme, že naše kapitalistické společnosti vyhlášením bankrotu utíkají s miliony v kasách zodpovědnosti za zničenou zemi, životu nebezpečné obytné domy a města plná exhalací a špíny.

Zdroj: WSWS

Související:

Ten den, když hořelo
Grenfell Action Group
The Guardian
BBC


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!