Dne 3.9. 2022 od 14.00 začíná slavnostní zahájení revoluce na Václavském náměstí v Praze. Více ZDE Cílem je dle pořadatelů změna systému, kdy na prvním místě mají být občané České republiky. Z toho se také odvíjí plánované cíle revoluce. Snad bude zase o čem psát.

Stávající stav

Poslední vývoj nejen v naší republice je už trochu nudný. Některé holywoodské trháky lze bez úhony zhlédnout, ale při 99 opakování už to zkrátka není ono. Podobně se to má s mediálním obrazem světa servírovaným mezinárodním i tuzemským mainstreamem. Zprávy hlavního proudu svědčí svou odtržeností od reality o tom, že scénáristé obrazu světa to už trochu přehánějí s užíváním inspirativních látek. Ve výsledku tak postupujeme od realistického vidění světa k abstrakci. Momentálně se zpravodajství nejen našich, ale i všech světových médií na západní straně nachází někde mezi kubismem a abstraktivismem. Picassem a Kandinským. Takové umění je velmi obtížné komentovat, recenzovat, hodnotit a porovnávat s realitou.

Cíle mají moderní malíři virtuálního světa zcela jiné. Zpravodajští umělci opustili pokusy co nejvěrněji zobrazit realitu a orientují se spíše na celkový dojem, které zpravodajství vyvolá, jaké pocity a emoce si divák od zpráv odnese. Důležité je tedy správné směrování emocí, východ fuj, západ huj. Na východě peklo, na západě ráj. V pekle jsou čerti, na západě andělé. A kupodivu tomuto mediálnímu umění věří jako realitě stále dost lidí. Podobně by si někteří diváci kdysi od herce Kopeckého nechali operovat nohu, jelikož jej viděli jako kvalitního ortopeda Štrosmajera v „Nemocnici na kraji města“. Tak i dnes svěřujeme správu věcí veřejných do rukou herců spoluvytvářejících pseudouměleckou tvář světa. Co zbývá lidem, kterým společně sdílený reálný svět chybí a nechtějí se smířit s virtuální realitou vytvářenou zdrogovanými scénáristy a vnucovanou všemi médii?


Plán revoluce

Cílem je stavět věci z hlavy na nohy a prostřednictvím demonstrací, případně i stávek a dalších akcí nátlaku donutit stávající vládu k odstoupení, instalaci provizorní vlády a vypsání nových voleb. Společné akce mají za úkol vytvoření prostředí vnímání skutečné reality České republiky. Plán je ambiciozní, posuďte jeho zkrácenou verzi sami:

Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací.

Tendry na dostavbu jaderných elektráren musí vyhrávat ty nejlepší firmy, nikoliv firmy z politicky spřátelených (se současnou vládou) zemí.

Česká republika potřebuje znovuvybudovat samostatné, na dotacích z EU nezávislé, mnohodruhové zemědělství bez geneticky modifikovaných potravin tak, aby Česká republika byla potravinově nezávislá a dokázala zajistit jídlo pro všechny občany země.

Česká republika by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.

Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí. Česká republika musí získat politickou nezávislost a samostatnost.

Je potřeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. Dnes jsme závislí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají či nedodají. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně jídla, oblečení, léků, drogerie i techniky.

Je třeba ukončit zvýhodňování zahraničních firem a je nutné podporovat české družstva, malé a střední podnikání s českým vlastnictvím.

Je nutné začít dělat daňovou a dotační politiku takovou, aby zisky z výroby a prodejů uskutečněných na našem území také na území České republiky zůstaly.

Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby váleční uprchlíci z Ukrajiny odjeli zpět do jejich země, kde bude třeba budovat Ukrajinu. Každý Ukrajinec bude doma potřeba.

Mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky.

Svoboda projevu je v České republice potírána a svoboda slova je zde cenzurována. Svoboda projevu musí být obnovena a to jak ze strany veřejné správy, tak ze strany zahraničních společností – sociálních médií, přes která se dnes odehrává většina komunikace.

Aktéři

Na 3. 9. přislíbili účast mj.:

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
advokátka, právnička roku 2019

Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory

Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
farmaceutka, 1. místopředsedkyně Švýcarské demokracie

Ing. Ivan Noveský
expert v oblasti energetiky

Ing. Vladimír Štěpán
expert v oblasti energetiky

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
český ekonom, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Jiří Kobza
poslanec PS PČR

PhDr. Josef Skála, CSc.
ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta

Mezi podporovatele mj. patří:


Mgr. Stanislav Novotný
předseda Asociace nezávislých médií

MgA. Petr Hájek
publicista, šéfredaktor magazínu Protiproud

Mgr. David Tygr Ploc, MBA
předseda strany Domov

Olga Petrásková
členka vedení hnutí Senioři 21

MUDr. Marek Obrtel
velitel Národní domobrany

Jaroslav Foldyna
poslanec SPD

Pepa Nos
písničkář (pravděpodobně nám v sobotu i zazpívá)

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!