Proč se ruší nemocnice, jaký to má smysl?

Ministerstvo chce ušetřit na lůžkové péči, tvrdí, že máme mnoho nemocnic a nadbytek lůžek pro poskytování akutní péče. Proto vyhlásilo již koncem minulého roku plán na zrušení 10 000 akutních lůžek. Tvrdí, že zrušením několika nemocnic se nic podstatného nezmění, jenom se pacienti přesunou do vzdálenějších a lépe vybavených nemocnic. Může být, že jde o to, přebudovat tato zařízení na léčebny dlouhodobě nemocných, nebo privatizovat zrušené nemocnice.

Existují nějaká přesná pravidla a ukazatele, podle kterých se nemocnice ruší?

Neexistují. Ministerstvo zdravotnictví pouze vydalo Nařízení vlády o minimální dostupnosti zdravotních služeb, což jsou velmi volná kritéria pro zdravotní pojišťovny, které pouze musí zajistit dostupnost péče pro své klienty do určité doby dojezdu. Nyní vytipovaly 12 nemocnic, se kterými uzavřou jenom krátkodobé smlouvy a tyto nemocnice skončí během příštího roku, pak bude na řadě dalších 18 nemocnic, které dostanou smlouvy na 3 roky, atd. Proč má konkrétně nějaká nemocnice skončit, na to kritéria zveřejněna nebyla.

Co bude dál s uzavřenými nemocnicemi a s lidmi, kteří tam pracovali?

Zřejmě se je vlastníci (většinou kraje) budou snažit prodat jako nepotřebný majetek pod cenou. Zaměstnanci většinou dostanou výpovědi, resp. smlouvy na dobu určitou. Očekávám, že nemocnice skoupí zdravotnické řetězce Agel, nebo Penta, a obnoví provoz původní nemocnice, nebo z ní udělají léčebnu dlouhodobě nemocných, ale za podstatně jiných a lepších smluvních podmínek, než mají současní zřizovatelé od zdravotních pojišťoven. A zaměstnanci budou šťastni, že jim noví majitelé dají práci.

Kde budou ošetřeni lidé, kterým zavřou nemocnici poblíž jejich bydliště?

Budou muset jet do vzdálenějších a větších nemocnic a zřejmě na některé zákroky budou muset déle čekat. Ministerstvo tvrdí, že se jim tam dostane kvalitnější péče.

Proč ministerstvo nechává volný průběh celé likvidační akci, proč nehájí veřejný zájem?

Ministerstvo už minimálně od roku 2006 veřejný zájem nehájí, ale hájí zájmy zdravotnických řetězců. V roce 2011 se mu konečně podařilo prosadit nový zákon o zdravotních službách, který oproti dosavadnímu zákonu o péči o zdraví lidu již neobsahuje žádné kompetence ministerstva zdravotnictví k tvorbě sítě zdravotnických zařízení. Všechny pravomoci a odpovědnost za síť nemocnic mají dnes jenom zdravotní pojišťovny.

Kolik se ušetří likvidací nemocnic?

Ministerstvo má nějakou mlhavou představu, ale není zřejmé, z čeho ty představy vycházejí. Dle mého názoru se možná ušetří něco málo za vytápění, ale pacienti budou muset být ošetřeni ve větších a většinou nákladnějších nemocnicích. Takže úspora se bude blížit nule.

Co hrozí pacientům po zrušení první vlny nemocnic?

Dojíždění do vzdálenějších a větších nemocnic a delší čekací doby na operace. A pak samozřejmě druhá vlna, která bude ještě ničivější (podobně jako tsunami), a další vlny, až tady zbude pár velkých nemocnic ve velkých centrech.

V jakém postavení jsou nyní menší nemocnice?

Ve velmi nezáviděníhodném a nerovnoprávném postavení, protože podmínky péče diktují výhradně zdravotní pojišťovny. Možnost záchrany nemocnic spatřuji jenom v jednotném postupu proti kartelu zdravotních pojišťoven.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.