Časopis Science zveřejnil v posledním čísle studii mapující rychlost tání ledovců (30.11. 2012, vol. 338). Závěry bohužel potvrzují ten nejhorší scénář zveřejněný ve zprávě IPCC v roce 2007.

Podle vyhodnocených satelitních měření tají ledovce 3x rychleji než před dvaceti lety. Toto měření zpřesňuje dosavadní předpovědi. Ještě v roce 2007 IPCC konstatoval, že není schopný zjistit úbytek nebo přírůstek ledovcové vrstvy. Mezitím byly vypuštěny nové satelity na měření tloušťky arktického ledu a měření se zpřesnila i pro Grónský ledovec. Podle slov prof. Andrew Shepharda (University of Leeds) jsou současná měření "dvakrát až třikrát přesnější" než minulá zkoumání, která tvořila podklady pro zprávu IPCC z roku 2007. Na obrázku vidíte přírůstek fosilního CO2, jedné z hlavních příčin globálního oteplování. Celou studii o obnovitelných zdrojích energie najdete zde.Hladina moře nyní stoupá každý rok o 0,95 mm. Jen tání samotného Grónského ledovce způsobilo zvýšení hladiny moří o 7,4 mm od roku 1992. Antarktida přispěla 3,7 mm, ale zde tání není rovnoměrné. Každoroční úbytek ledu je v západní Antarktidě 65 gigatun, na polooostrově je to 20 Gt a ve východní Antarktidě se naměřil naopak přírůstek 14 Gt ročně.

Studie potvrzuje, že se naplňuje ten nejpesimističtější scénář panelu IPCC z roku 2007. Kompletní odtání polárního ledu zvýší hladiny moří o desítky metrů.