Pravidelní čtenáři této rubriky si jistě vzpomenou na zajímavý pohled do zákulisí policejní práce, který sálal hlubokým pesimismem: <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=211">Hra o stát aneb fotbal, to je hra</a> (psáno v únoru 2006). Rozbor měl prorocké rysy: mafie, která se usadila přímo ve státních strukturách, inspirovala vystoupení plukovníka Kubiceho tři dny před červnovými volbami, taktéž roku 2006. Pan plukovník velmi nestandardními postupy hájil své drahé hochy před "zlou" inspekcí ministerstva vnitra. Tím možná dosáhl svého, ale zcela jistě zasáhl do průběhu svrchovaných parlamentních voleb. A to za pomoci poslance ODS Ivana Langera, který jeho důvěrnou správu nechal na stole pro novináře, a poté odešel na záchod. Tento pán usiluje o funkci ministra vnitra, budiž mu přáno. Závěr z tohoto příkladně nedemokratického jednání jsem již učinil v předešlých komentářích: buď bude v této zemi fungovat vláda nestranného práva a politické kultury, která garantuje korektní vztah k obecnému dobru - nebo jsme na šikmé ploše k lacinému populismu zprava (snaha o fašismus ekonomický a politický) nebo zleva (snaha o komunismus ekonomický a politický). Zajímavé potvrzení našich analýz přineslo Právo (8. 7. 2006), v němž najdete interní pohled kriminalisty do zákulisí vyšetřování tzv. velkých afér, které provádějí týmy vyšetřovatelů s celostátní působností. Policista <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/tomasek.htm">Oldřich Tomášek</a> popisuje politizaci těchto týmů, které se staly rejdištěm nejrůznějších partajních zájmů. Za citaci stojí následující slova zkušeného kriminalisty.
/n/n
"Celá policie ví, jak po nástupu mladého ministra vnitra někteří policejní důstojníci začali chodit se spisy za politiky a pracovali na jejich objednávku. I změna organizace policie a vznik dalších "elitních útvarů" byl motivován politickou potřebou. Chyby policie při vyšetřování rádoby závažných kauz některých podnikatelů pramenily nepochybně ze snahy některých nových velitelů zavděčit se svému chlebodárci. Do policie byl zaveden systém politizace její činnosti, který byl nahlas popírán a potichu podporován. (...) Na policejní útvary s celostátní působností se dobří policisté nehrnou. Je léta známo, že stovky policistů na těchto útvarech si práci vybírají, nejsou hodnoceni za úspěšnou detektivní práci korunovanou pravomocným odsouzením vrahů, loupežníků či defraudantů. V poslední době tam nastupují mladí nezkušení policisté, jež nikdy neměli v rukou podezřelého, kterého usvědčili na základě svých kriminalistických dovedností. O to víc času mají na své zpravodajské hry, psaní záznamů a vyžadování odposlechů na kohokoliv a kdykoliv. Nelze tak hodnotit všechny, existují výjimky, kdy skutečně dobří kriminalisté svého pachatele zadrží a usvědčí. Klasický kriminalista dostane souhlas státního zástupce a soudce s odposlechem při objasňování závažného trestného činu jen skutečně výjimečně a v souladu s literou zákona. Je jasné, že v systému musí být chyba, když v televizi slyšíme odposlechy lidí, kteří žádný trestný čin nespáchali. Desítky let je v našem trestním řádu ustanovení o presumpci neviny. Stalo se normální, že ve sdělovacích prostředcích policisté nebo státní zástupci plným jménem označí podezřelého a je jim jedno, že po mnoha měsících trestního řízení jej soud třeba zprostí viny. Je jim jedno, že v té době tento člověk neunese svou skandalizaci, přijde o zaměstnání a rozpadne se mu rodina; to vše se obětuje za chvíli slávy na obrazovce."
/n/n
Závěr policisty odpovídá chmurné analýze - systém je na pokraji vlastní sebedestrukce. Viz konec článku.
/n/n
"Systém je nemocný a začíná požírat své tvůrce. Dnes stačí zneuznaný policista a jeden nebo dva kriminálníci a do mašinérie trestního řízení se dostávají i policisté, obvinění za činy, které nespáchali. Stalo se módou kritizovat Inspekci ministra vnitra, zpochybňovat lidi, kteří tam pracují a tvrdit, že se musí zrušit. Je to špatná cesta, vyvolaná některými problémovými policisty a jejich politickými známostmi.
Jen silná a sebevědomá inspekce nepodléhající tlakům jako jsou ty nynější může být úspěšná. Představy, že podezření na trestnou činnost policistů mohou vyšetřovat civilisté neznající systém práce a věčný boj mezi policisty a galerkou, jsou mylné a ohrožují nejen inspekci, ale i stovky poctivých policistů, kteří jsou každodenně obviňováni pachateli trestných činů z nezákonností. Jedinou pojistkou, které zatím lze věřit a na ni spoléhat je nezávislý soud. Musím se sklonit před soudci, kteří systému zatím nepodlehli. Snad jim to vydrží, i když politiky prosazovaný institut korunního svědka bude v případě přijetí další ranou do vazu nemocného systému."
/n/n
Nebudu komentovat svou minulou úvahu o nestranných státních institucích, které garantují demokracii. Ale navzdory mé konstantní kritice prezidenta Václava Klause musím uznat, že jeho odmítnutí podepsat tzv. "institut korunního svědka" není špatný krok. Klaus podle svého mluvčího Petra Hájka odmítl novelu zavádějící institut korunního svědka podepsat kvůli tomu, že u tak zásadních norem je podle něj třeba souhlasu obou parlamentních komor. Navíc zákon mění tradiční chápání pojmu spravedlnosti a práva. Dosavadní princip, že každý pachatel má být potrestán, přestává podle Klause platit. "Vnímání státu jako garanta spravedlnosti se tím oslabuje," vysvětlil. Třetím důvodem pro veto byl fakt, že i nynější právní úprava umožňuje přistupovat k pachatelům, kteří se ke svým deliktům přiznají a pomáhají objasnit i jinou trestnou činnost, mírněji než k ostatním. Policista i prezident se shodují v tom, že úlevy dávané svědkovi v nynějším zpolitizovaném systému vyšetřování by znamenaly jeho faktickou beztrestnost. Není divu, že tuneláři a podvodníci <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=176">typu Krečíře</a> by se rádi vrátili do republiky a využili její pochybné spravedlnosti. Proto si americká justice tak žárlivě střeží vydání Viktora Koženého dosud sedícího na Bahamách. V jejím systému ho čeká desítky let vězení. Jak vidět, jeden ze sloupů spravedlnosti, totiž nezávislé a odpolitizované vyšetřování, přestává v naší zemi fungovat. To znamená, že se hroutí základ právního státu - rovný a včasný přístup všech občanů ke spravedlnosti. A fungování soudů na tom není o mnoho lépe. O tom snad příště - až nějaký soudce konečně najde odvahu a popíše stejným způsobem interní fungování justice jako pan policista Oldřich Tomášek popsal stav kriminalistiky. První analýzu neblahého fungování justice najdeme v již zmíněné odpovědi bývalého ministra spravedlnosti dr. Rychetského na interpelaci v parlamentu v <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/archiv/materialy/Justice.htm">dubnu 2003</a>. A za svéhlavé vlády ministra Němce se situace v justici spíše zhoršila.
/n/n/n