Po rozpuštění poslanecké sněmovny už nic nebrání tomu, aby se naplno rozběhla předvolební kampaň. A protože vyhlídky pravice jsou prachbídné, rozhodl jsem se naprosto nezištně, v obavách z nové levicové totality, sestavit malý slovníček pro její volební štáby. Uznejte, že tito poslední bojovníci za parlamentní demokracii si ho plně zaslouží!

Antikomunismus – poslední trumf, když selžou všechny ostatní Argumenty.

Autoritativní – je každý levicový politik, který si myslí, že by se bez nás po volbách obešel.

Bolševik – každý, kdo nás kritizuje, za což bude spravedlivě postižen hněvem Božím. Bolševiky rozlišujeme na probruselské a promoskevské.

Církevní restituce – náprava křivd způsobených (i těm v té době neexistujícím) Církvím Josefem II., která v žádném případě neprolomí tzv. restituční hranici Února 1948 a na níž všichni vyděláme.

Čína – podle potřeby buď odstrašující příklad komunistické země brutálně utlačující své občany, nebo příklad skvělé neoliberální praxe s nízkými mzdami a vysokou produktivitou práce, vzor pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).

ČSSD – socialistická strana, která zadlužila Českou republiku a v případě, že se dostane k moci, spřáhne se s komunisty a pošle všechny své odpůrce do gulagů. Přestože ji nenávidíme, jsme ochotni s ní kdykoli po volbách uzavřít Oposmlouvu (viz také heslo Voliči).

Daně – státem (viz Stát) organizovaná loupež. Pokud je levice dostatečně rychle nesnižuje, ničí tím prosperitu státu, pokud je my zvyšujeme, děláme to samozřejmě v zájmu rozpočtové odpovědnosti (viz Rozpočtová odpovědnost).

Demografie – vědecká disciplína zabývající se lidskou populací a její reprodukcí. Lze ji využít buď pro dokazování našich budoucích vítězství, k obhajování našich současných porážek, nebo ke strašení společnosti, kterou ovládnou Důchodci. Vinou demografie pak všichni zemřou hladem bez našeho 2. penzijního pilíře.

Dluh - ta zlá věc bez Debaty způsobená nenažranými Důchodci a rozhazovačnou levicí (viz Levice), která ohrožuje Demokracii a Dramaticky rostla za naší vlády (o tom ale nehovořit, to by byla levicová Demagogie). Skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).

Egoismus – kladná vlastnost Elit, které vytvářejí Efektivní trhy. Kdo to nechápe, je Extrémista nebo levičácký Ekolog. Hlavní důvod, proč neplatit daně (viz Daně).

EU – podle potřeby buď novodobý žalář národů – Eurosajuz, dojná kráva, nebo skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).

Fašismus – levicové hnutí založené socialistou Mussolinim a provozované dalším socialistou Hitlerem, se kterým opravdová pravice nemá nic společného, což dokazují všechna Fakta, tedy to, co naplácáme my, případně naše placené Facebookové týmy v médiích.

Globalizace – společenská zákonitost kosmického charakteru, s níž nelze nic dělat. Skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).

Globální oteplování – neexistující jev vymyšlený nezodpovědnými levičáckými ekoteroristy jako nástroj pro zvyšování daní (viz Daně).

Gulag – komunistický koncentrační tábor, v němž všichni skončíme, pokud ve volbách zvítězí levice (viz Levice).

Havel Václav – podle potřeby buď pravicový hrdina Sametové revoluce, který nás osvobodil od totality, nebo marxistický politik, který nás zaprodal Eurosajuzu, Bilderbergu, iluminátům nebo ufónům (viz EU).

Chudoba – jev způsobený vrozenou a nenapravitelnou leností Socek, vysokými Daněmi, existencí sociálních dávek a zákoníkem práce. Její zvyšování je v našem zájmu, lepší strašák na Voliče neexistuje.

Izrael – jediná demokracie na Blízkém východě, nekritizovatelná hráz proti nebezpečnému a rozpínavému Islámu.

Jaderná energetika – jediný do budoucna možný a ekonomicky průchodný způsob výroby elektrické energie.

Kapitalismus - ráj na zemi, kterého nelze plně dosáhnout v této generaci, ale ani v dalších. Ale lze se k němu postupně přibližovat cestou velkých i malých obětí. Viz hesla Konkurenceschopnost, Negativní růst, Reformy.

Klaus Václav – podle potřeby buď hrdinný obránce naší suverenity před zlým Eurosajuzem (viz EU), nebo odporný zkorumpovaný xenofob (viz Xenofob), který svou zločinnou amnestií zradil ideály pravice a podkopal její upřímný boj proti korupci (viz Kmotr).

Kmotr – pohádková postava z Korupčního království, proti níž bojují naši chrabří politici svými bohulibými reformami (viz Reformy). Vyslovení tohoto slova však přináší pravicovému politikovi smůlu, pročež je zapovězeno, hlavně během volební kampaně.

Koalice – nikoli samice od koaly, ale soubor všech ušlechtilých politiků dobré vůle, kteří jsou ochotni domluvit se na našich bohulibých reformách (viz Reformy). Po skončení naší vlády a před novými volbami ultimátní výmluva na to, proč naše bohulibé reformy (viz Reformy) totálně selhaly.

Konkurenceschopnost – situace, kdy zaměstnanci a lidé ve švarcsystémech pracují téměř zadarmo. Jediný účinný lék na hospodářskou Krizi, která ohrožuje Kapitalismus.

KSČM – ideální strašák, boxovací pytel i seriózní partner, s nímž se dá především na komunální a krajské úrovni na ledasčem domluvit. Pochopitelně to není zadarmo.

Levice – smrtelný nepřítel, jehož vítězství je třeba zabránit všemi možnými prostředky, i těmi vylhanými. Výjimkou je tzv. Liberální levice, která se vyznačuje tím, že je s námi vždy ochotna jít do koalice, podle zákona nabídky a poptávky (viz Koalice).

Lidská práva – klacek, kterým můžeme mlátit po hlavách všechny naše kritiky. Samozřejmě až poté, co z tohoto pojmu vypreparujeme všechna práva sociální (viz Socka).

Lafferova křivka – ultimátní argument pro snižování daňových sazeb za vlády levice (viz Levice). Pozor! Nepoužívat, pokud se zvyšují daňové sazby za vlády pravice.

Lůza – banda nezodpovědných, líných a závistivých socek (viz Socka) v níž se promění naši odpovědní, vysoce vážení a ctění voliči (viz Voliči) v okamžiku, kdy jsme sestavili vládu.

Mantra – uplatnění dvou základních zásad pravicové politiky: „Opakování je matka pravicové Moudrosti” a „Tisíckrát opakovaná pravicová lež se stává všeobecnou a svatou pravdou”. Opakování se provádí prostřednictvím námi vlastněných Médií, což nám dává ohromnou výhodu oproti levicové (viz Levice) lůze (viz Lůza)

Nacionalista – zkráceně Nacista je každý, kdo proti nám argumentuje z vlasteneckých pozic. A nikdo nemůže být větší vlastenec než my. Nikdo už přece nemůže chtít menší Stát a fragmentovanější Společnost, než chceme my.

Negativní růst – obvyklý výsledek našich bohulibých reforem (viz Reformy). Slovo Negativní v tomto slovním spojení vyslovujte potichu a nesrozumitelně, kdyby se náhodou mezi našimi posluchači (viz Lůza, viz Voliči) našel někdo, kdo zná jeho význam. Vlastně jde o to, že usilovně startujeme budoucí růst, který jistě jednou přijde. Nyní je ovšem třeba přinášet oběti (viz Volič a Socka).

Neoliberalismus – nálepka, kterou nás častuje levice, když kritizuje naše bohulibé reformy. My jsme ovšem čistí a nefalšovaní liberálové, tak jak jako jimi byly naše velké vzory Thatcherová, Reagan a Pinochet.

Občanská společnost – výmysl liberální levice (viz Levice), který jsme ochotni tolerovat pouze v případě hasičů, zahrádkářů a Love Parade. Jinak semeniště různých ekologistů (viz Egoismus), pacifistů a Odborářů, kteří ohrožují naše bohulibé reformy (viz Reformy).

Odboráři - skupina Socek, které ještě chodí do práce a sabotují naše Reformy. Lovecký lístek na jejich odchyt platí celý rok.

ODS – podle potřeby buď poslední opora liberálů a konzervativců, nebo levičácké semeniště pravdoláskovců (viz Pravdoláskovci) odsouzené k zániku.

Oposmlouva - trvalý politický stav, kdy s pocitem kosmické odpovědnosti vůči Voliči odcházíme dojit státní kasu a přidělená ministerstva, včetně fondů EU.

Populista – každý Politik, který si myslí, že by se měl při svém rozhodování řídit svými Předvolebními sliby.

Pravdoláskovci – všichni, které jmenovitě nemá rád Václav Klaus (viz Klaus), kompletní seznam od A. B. Bartoše najdete zde. Už jich je více než 666, hrozné to číslo Šelmy.

Privatizace – základní činnost pravice, kterou transparentně vznikají odpovědní a prosperující občané (viz TOP 09). Zpravidla má formu Privatizace zisků a socializace ztrát. Ale to se nesmí říkat nahlas, pouze u nás v golfovém klubu.

Reformy – metoda Robina Hooda převracená naruby. Je to pochopitelně jediná cesta, jak řídit zemi. Cílem správných a bohulibých reforem není, aby bylo lépe, ale aby bylo hůře. A je-li tomu tak, pak se lidé oprávněně bojí, že by mohlo být pod vedením Levice ještě hůř. A to my tvrdíme také a máme pro to vlastnoruční důkaz naší, již dosti bídné vlády.

Rozpočtová odpovědnost – metoda vládnutí, kdy prostřednictvím korupce a zvyšování daní snižujeme koupěschopnost obyvatel, HDP a naopak zvyšujeme schodky rozpočtu a zadlužení. Viz heslo Socka.

Rusko – strašák číslo dvě, v němž bojujeme proti neoliberální Putinově vládě (viz Neoliberalismus) a podporujeme opozici složenou z těch komunistů, sociálních demokratů a nacionalistů, kterým v ČR nemůžeme přijít na jméno. To nám ovšem nebrání brát od nich peníze a kamarádit se s jejich oligarchy.

Socka – každý, kdo má nižší příjmy než vy. Její lenost a neschopnost je hlavní příčinou všech vašich potíží. Jakákoli podpora socek ze strany Státu je Socialismus. Trestá se smrtí nebo celoživotním zadlužením vaší rodiny.

Společnost – zavádějící levicový pojem, který reálně neexistuje. Existují jen Svobodní jedinci, kteří dle své vůle navzájem obchodují na ničím neregulovaných trzích a ve státě tak minimálním, že už vlastně neexistuje mimo naše kamarády na jachtě a na golfu.

Stát – nepřítel, který daněmi olupuje Svobodné jedince o plody jejich práce (viz Daně). To nám ovšem nebrání (právě naopak), abychom se ucházeli o jeho řízení a poté si z něj udělali dojnou krávu. Viz heslo Socka a Oposmlouva.

Terorismus – zásadní hrozba celé naší civilizaci, kterou lze obhájit jakékoli porušování lidských práv v zájmu prosazení našich bohulibých reforem (viz Reformy). Platí pro všechny nepřítele naší oligarchie.

TINA – There is no alternative – Naší guru Thatcherovou zavedený axiom pravicové politiky. K naší politice a bohulibým reformám (viz Reformy) podle něj neexistuje žádná alternativa. A pokud by náhodou existovala, je levicová (viz Levice) nebo nacistická (viz Nacionalismus), a tudíž dlouhodobě škodlivá. Má hodnotu univerzálního kosmického zákona.

TOP 09 - podle potřeby buď poslední opora liberálů a konzervativců, nebo levičácké semeniště pravdoláskovců (viz Pravdoláskovci) odsouzené k zániku.

USA – Země svobody a volného podnikání. Pochodeň svobody. Náš vzor, který dělá všechno nejlépe. A co dělá jinak, či dokonce špatně, tak o tom nemluvit. A jeho banksteři dělají všechno dobře, a vlastně i nejlépe. Viz heslo TINA.

Voliči – část občanů ČR, které je před volbami nutno vysvětlit, že nemají hledět na naše minulé činy, ale na katastrofické důsledky, pokud bychom nebyli zvoleni. K jejich přesvědčování používáme různé sofistikované Výzkumy, mediální experty a politology. V zájmu našeho zvolení je před voliči nutno utajit náš skutečný Volební program a nabídnout jim ten alternativní na plakátech. Po volbách se voliči změní v lůzu (viz Lůza).

Xenofob – Člověk, který nesouhlasí s tím, že migrace je za všech okolností pozitivní proces, při němž jdou lidé dobrovolně za lepším životem, a tím prospívají i hostitelské zemi.

Zeman Miloš – pro naše voliče bolševik, který obnoví Sovětský svaz, společně s Putinem zavede gulagy a znova obežene naši zemi ostnatým drátem. Pro voliče ČSSD je to zakuklený pravičák, který nemá jiný záměr, než jejich stranu rozbít. Řekne-li Zeman cokoli, je důležité mu vytknout: 1. Komu to říká. 2. Kde to říká. 3. Kdy to říká. 4. Jak se při tom tváří. 5. Jak moc se u toho motá 6. Popelníček a 7. Že je zkurvenej komouš. (autor seznamu: Radouch News)

Živnostník – mytická postava ideálního pravicového straníka a voliče, který svobodně podniká a volí pravici z čisté a nezištné lásky ke svobodě. Živnostníci se přitom v pravicových stranách takřka nevyskytují, pravicové strany finančně nepodporují a zpravidla je ani nevolí. Poslední jedinci tohoto druhu u nás právě vymírají. Hlavně proto, že se bojí hesla Socka a milují heslo Rozpočtová odpovědnost.