Jistěže miliardář Babiš nebude nikdy a za žádných okolností zasahovat do svobody jím koupeného tisku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je si tím zcela jist, a proto udělené povolení zdůvodnil takto.

ÚOHS posuzoval dopady spojení zejména v oblastech vydávání periodického tisku, poskytování inzertního prostoru v periodickém tisku, internetového zpravodajství a internetové inzerce.
V oblasti vydávání periodického tisku se aktivity spojujících se soutěžitelů víceméně nepřekrývají, neboť vydávané tituly obou skupin jsou typově odlišné. Zatímco skupina MAFRA se soustředí na poskytování informací o bezprostředně aktuálním dění v České republice či v zahraničí (prostřednictvím vydávání denního celonárodního tisku), skupina AGF Media poskytuje spíše komentované zpravodajství nikoli bezprostředně aktuálního charakteru v jednotlivých regionech České republiky, a to prostřednictvím 71 regionálních (okresních) týdeníků 5plus2.


Kompletní tiskovou zprávu ÚHOS si můžete přečíst zde. Andrej Babiš tímto získává do svého vlastnictví kromě Ekonomie také Aktuálně. Úřad již dříve povolil spojení Ekonomie s Aktuálně.cz (Centrum.cz). Citujeme ze zdůvodnění povolení následující zajímavou pasáž, ohledně sloučení webů a médií do jednoho monopolu.

Pokud jde o provozování specializovaných webů přinášejících určité tematicky zaměřené informace, tyto produkty lze pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů rovněž zahrnout do téhož relevantního trhu, a to především s ohledem na skutečnost, že se zaměření takových portálů provozovaných spojujícími se soutěžiteli nepřekrývá.


Povolení, které posvětilo sloučení Mafry a Centrum.cz, si můžete přečíst zde.

Pokud jsou všechny aktivity novin a médií natolik odlišné, jak tvrdí ÚOHS, zásadně benevolentní k českým a zahraničním oligarchům, pak není jasné, proč Babiš sestěhoval všechny pilné psavce pod jedno řídící centrum. Pak konečně přijdou společně na to, jak číst pánovy předvolební myšlenky, včetně záměrů jeho strany ANO 2011. K předešlým kontroversním rozhodnutím ÚOHS si přečtěte naši analýzu ohledně podivné benevolence tohoto úřadu vzhledem k pokutám velkých řetězců a dalším kauzám (ÚOHS jako svědek rozpadu státní autority).