Tématem debaty pánů Jiřího Kaláta, novináře, fotografa a cestovatele a Daniela Veselého, překladatele a novináře zabývajícího se problematikou Blízkého a Středního východu bude Palestina a s ní spojený sionistický projekt dnešního státu Izrael.


Maďarsko-britský spisovatel, filozof a novinář židovského vyznání Arthur Koestler (Artúr Kösztler) v roce 1949 popsal vznikající Izrael slovy: "Jeden národ slavnostně slíbil druhému území třetího." Má či nemá nějaký národ právo na existenci? Pro Čechy jde o poměrně osobní otázku, vezmeme-li v potaz období národního obrození. Českému národu se toto právo plně uznává. Ale aplikování tohoto práva na území starověké Palestiny je jiná věc. Zde dnes díky kolonizační expanzi sionistů prakticky mizí původní arabské osídlení. Aby došlo k zabezpečení získaných pozic, začali sionisté stavět zdi, které svou výškou a rozsahem hravě překonávají slavnou Berlínskou zeď.

Více debat najdete v Debatním klubu.