Jaká je úloha laiků v církvi? Jak naložit se svědomím? Máme postavit tradici na úhelném kameni víry nebo na dobovém folklóru? Co mohou ženy v církvi? Existují kritičtí a přemýšliví laici?
Image
Po částečném probuzení laiků v české církvi na podzim roku 2011 přichází místní skupina České křesťanské akademie v Rožmitále pod Třemešínem a Hvožďanech s poutavým pořadem. Členové akademie připravují k výše uvedeným otázkám na konec ledna 2012 kolokvium na téma "Úloha církví dnes a nové horizonty v katolické církvi". Koná se ve čtvrtek 26. ledna 2012 v Rožmitále pod Třemešínem. Místo: Modrý salonek Základní umělecké školy Jana Jakuba Ryby, na náměstí. Pořadatelé diskuzního večera pozvali hosty ze sousedních zemí, kde už nejen laici, ale i samotní kněží volají po reformě církve, po její skutečné obrodě a obnově v duchu Druhého vatikánského koncilu. V první polovině 90. let, kdy se mnozí čeští věřící radovali ze záplavy nově vydávané literatury s křesťanskou tematikou, z možnosti svobodně vyznávat svoji víru a třeba i studovat teologii, už otřásaly Rakouskem a Německem skandály ve vedení římskokatolické církve. V odpověď na ostudné počínání hierarchických špiček pozvedl Boží lid svůj hlas a žádal reformy církevních institucí. Svoje požadavky rakouští a němečtí věřící zformulovali do peticí, po kterých následoval vznik hnutí věřících zdola.

Situace v české církvi se zatím jeví odlišně. Zatímco u sousedů se pod petice, žádající obnovu církve, podepsaly sta tisíce lidí, u nás se věřící fakticky teprve probouzejí. Výzvy a petice, požadující po české hierarchii odstup a zdrženlivost od ztotožňování křesťanství s určitým politickým programem, odmítání důvěrných vztahů mezi církvemi a státem, zneužívání církevního prostředí k mocenským bojům a soustředění pozornosti ke slabým a chudým, tedy česká témata převážně politická a sociální, podepsaly sotva stovky lidí. Přesto je zřejmé, že k rakouskému a německému volání po obrodě církve se připojují i čeští věřící.

Jak reaguje na požadavky Wir sind Kirche vedení církve v Německu? Jak se vyvíjelo toto a další hnutí, jaký postoj zaujali v průběhu více než patnácti let rakouští a němečtí biskupové? Jak žijí svoje kněžské povolání muži, kteří k textu Výzva připojili slova "k neposlušnosti" - aby si jejich volání musel povšimnout i Vatikán? Vyjadřuje se k tématům papež Benedikt? K zamyšlení nad úlohou církví dnes a novými horizonty v katolické církvi přijali pozvání do Rožmitálu Jiří G. Kohl z Německa a Peter Žaloudek z Rakouska. V diskuzním panelu budou zahraničním hostům klást otázky nejen další milí hosté, ale budou diskutovány i dotazy z publika.