Německý deník Süddeutsche Zeitung (30.1.) seskládal do souhrnného článku výsledky amerických studií o příčinách sexuální revoluce, která podle tradičních představ začala až v 60. letech.

Ve skutečnosti začala už v 50. letech, a to nejen za éry sexbomb jako Marylin Monroe. Důvod ke změně sexuálního chování dal objev penicilínu. Objevil jej náhodou skotský vědec Alexander Fleming roku 1928 a během války se tento lék stal tajnou zbraní spojenců. Nechráněný sex s rizikem nákazy syfilidy byl hlavní hrozbou v USA až do léčení antibiotiky, jako byl penicilín. Na vrcholu epidemie syfilidy v roce 1939 zemřelo jen v USA přes 20.000 lidí na tuto sexuálně přenositelnou nemoc. Syfilis byla tehdy stejně nebezpečná jako je dnes AIDS.

Hlavní obavy měla pochopitelně armáda, protože nakažení vojáci představovali ohromný problém. Léčba antibiotiky způsobila, že v letech 1947-1957 klesl počet případů této metly lidstva o 95 %. Sociologové ukazují, že ihned po poklesu případů syfilidy dramaticky stouply všechny ukazatele indikující volné sexuální chování. Dalším již známým důvodem bylo zavedení antikoncepce. První preparát jménem Enovid přišel na trh už roce 1957, ale teprve v roce 1960 byl povolen jako antikoncepční prostředek. Další klíčové rozhodnutí přinesla judikatura Nejvyššího soudu USA, která všem nesezdaným párům v roce 1972 povolila volný přístup k antikoncepci.