Známý lingvista a kritik neoliberalismu prof. Noam Chomsky provedl v rozhovoru s Mike Stiversem kritickou inventuru Obamova prezidentování. Připomíná, že na rozdíl od jiných nadšenců si od tohoto prezidenta příliš nesliboval. Ale skutečnost se ukázala mnohem horší. Maximálně jej překvapil rozsah Obamova útoku na občanské svobody, protože něčeho takového se v žádném případě nenadál.

První klíčovou kauzou byl soudní spor známý jako Holder vs. Humanitarian Law Project. Jednoduše řečeno dnes platí toto: Koho vládní orgány Spojených států označí za "teroristickou skupinu", pro toho jsou plošně zakázány veškeré aktivity, včetně humanitární pomoci, jež jsou trestně stíhané jako "material assistance to terror". Proti tomuto zákonu přímo podporovanému Obamou protestovaly mnohé světové humanitární organizace a také bývalý prezident USA Jimmy Carter. Zákon totiž vůbec nezohledňuje složitou situaci civilního obyvatelstva v místě konfliktu.

V případě NDAA (viz česká wikipedie a naše články) stál Chomsky dokonce na straně občanů, kteří žalovali vládu USA. Zadržet a dokonce popravit dronem někoho bez soudu (a nemusí jít jen o občana USA) je v rozporu s principem Magny Charty vydané v roce 1215. Její nejdůležitější zákon omezuje zvůli krále tím, že poddaný má právo odvolat se proti nezákonnému uvěznění. Systém poprav, tajných mučíren a mimolegálních odposlechů vytvořil v USA systém, který zcela popírá demokratické principy dané americkou ústavou. Obama dokonce rozšiřuje některé jeho aspekty.

Další důležitý bod, málo známý v Česku je fakt, že Obamova administrativa přímo pronásleduje občany, kteří upozorní na nezákonné jednání uvnitř státních orgánů (tzv. whistleblowers). V současné době je zažalováno celkem 6 občanů na základě tzv. Espionage Act, ačkoliv nikdy nespolupracovali s žádnou nepřátelskou mocností. Nejslavnějším případem je celosvětově známý voják Bradley Manning. V USA nyní vznikl zajímavý filmový dokument War on Whistleblowers: Free Press and the National Security State ukazující rozsah skryté války amerických úřadů proti vlastním občanům, kteří upozorňují na nezákonné jednání vlastní vlády:


Chomsky v tomto použití státního teroru vidí jasné pokračování frontové linie "Bush-Rumsfeld". Zásadním potvrzením této linie je Obamovo osobní rozhodnutí pokračovat v praxi koncentráku na Guantánamu, a to v rozporu s jeho vlastními volebními sliby.