Antropologický nález tzv. "Jany z Jamestownu" potvrdil, že části jejího těla sloužily jako potrava, ale až po její smrti. Dívce bylo asi 14 let. Její mrtvola byla vykopána a pak snědena. Kanibalismus ukazuje na neuvěřitelně tvrdé podmínky života prvních amerických kolonistů.

Kolonie v Jamestownu byla založena v roce 1607, ničena útoky indiánů a vnitřními rozbroji kolonistů. Zásobovací konvoj vyjel z Plymouthu v Anglii 1609. Bylo v něm 500 kolonistů, včetně několika desítek žen a dětí. Jistě mezi nimi byla i dívka, kterou vědci pojmenovali "Jane". Po hurikánu jedna loď ztroskotala a vlajková loď Sea Venture ztroskotala u Bermud, kde se také většina posádky zachránila. Tuto událost popisuje Shakespearovo drama "Bouře". Sedm ostatních lodí doplulo do Jamestownu a přivezlo místo očekávaných zásob 300 hladových krků navíc. Úroda z léta 1609 zajistila zimní potravu pro pouhých 50 lidí.

Zima 1609/10 přinesla očekávaný hladomor a na jaře přežila z 500 členné kolonie necelá stovka lidí. Zvěsti o kanibalismu byla rozšířeny již přeživší generaci (viz deník George Percyho z roku 1625) a postupně začaly cirkulovat i v jiných koloniích. Nález 14leté Jane tuto verzi potvrdil.