Dne 22. června 2013 zástupci humanitních a sociálních věd společně uvedli pro veřejnost manifest nazvaný Poznání osvobozuje (La connaissance libère).

Tento manifest připravila velká skupina vědců znepokojených dosavadním trendem neoliberálního odbourávání státu a destrukcí sociálních a ekonomických vztahů, které dnes mají globální následky. Vědci a výzkumníci všeho druhu společně založili fórum nazvané Champ libre aux sciences sociales, které je občanským sdružením síťujícím všechny vědce a zájemce o práci v sociálních vědách. V rámci tohoto fóra chtějí pracovat na projektech komunitního zaměření a mají zájem společně publikovat své výsledky. Součástí celé iniciativy je také vzdělávání a osvěta veřejnosti, přednášková a publikační činnost. Sdružení má zájem na tom, aby společnost znala co nejlépe svůj stav a změnila své vědomí a chování ohledně negativních trendů.