Budoucí ministr zahraničí má v úmyslu pozvat do Prahy lídra ukrajinské opozice Vitalije Klička. Celá zpráva zde. Prý je třeba jednat s oběma stranami. Zaorálek má pravdu, jen tu chybí ještě další, možná nejdůležitější strana, a tou je Rusko. Bez něj to prostě nepůjde; bez pokoje a míru s Ruskem v Evropě pokoj a mír prostě nebude. Tato velmoc byla zamíchána v posledních staletích do všech nejpodstatnějších sporů v Evropě, a tak není důvod se domnívat, že v dnešním globalizujícím se světě tomu bude jinak.

To si však uvědomují zřejmě všichni, ale mnozí mají navíc poškozenou kolektivní paměť. Neuvědomují si, že když se staví negativně k Rusku pro příkoří minulá, ať už skutečná nebo domnělá, vytvářejí příkoří budoucí. Tím zatěžují své syny konflikty, které vedli jejich dědové. Nebo se snad někdo domnívá, že současný konflikt na Ukrajině není mocně podporován z EU, Ruska a Spojených států? Všechny ty oranžové, duhové a nevím jaké revoluce a všechna ta arabská jara jsou snad výrazem náhlého výbuchu svobodného projevu lidu? Mnohem blíže realitě spíše bude, že notoričtí žháři si rádi hrají na hasiče. Usilovně rozdmýchají požár, aby pak shrábli Nobelovu cenu míru za přednášky o nutnosti hašení, zatímco jimi zapálení vlastenci skončí buď zasypáni vápnem v hromadném hrobě nebo jako mrzáci na těle i duchu, či jako obžalovaní před Haagským tribunálem.

Současná Ukrajina nemůže do EU

Ukrajina nemá v Evropské unii co dělat, protože za současného stavu tam může jít pouze s Kličkem nebo s Janukovyčem. To je jasné z průběhu pouličních bojů a z rozdělení země na dvě rozdílné části. Pak je jasné, že proces začlenění Ukrajiny do EU by měl být okamžitě zastaven. Nebo snad Evropská unie stojí o občanskou válku v členské zemi? Nebo si vezme na triko násilné rozdělení země?

Jde o první pomoc, na tu má tato země právo jako každá jiná. Pomoc EU tohoto pacienta samozřejmě nevyléčí, ale zachrání mu nepochybně život. V tomto případě dokonce mnoho životů. Teď jde o čas, o rychlost. Tak bude vytvořen prostor pro opravdové jednání všech zúčastněných stran. Takový postoj je v moci EU. Může jej zaujmout i náš budoucí ministr zahraničí. Konečně tak naváže na někdejší Havlovu vizi mostu mezi Východem a Západem.