Tzv. Index sociálního růstu (Social Progress Index) je zajímavým nástrojem, který měří skutečný blahobyt země, nejen její HDP. Celá iniciativa vychází z univerzitních programů, které fungují v rámci sítě Social Progress Network. Systém parametrů a indikátorů navazuje na aktivní programy pomoci určené především těm nejchudším zemím. Z interaktivního grafu vidíme, že index pokroku se ve skutečnosti skládá ze 3 oblastí, které mají stejnou důležitost. Ekonomické a sociální zabezpečení je doplněno o právní stav společnosti a zajištění rovnosti práv a příležitostí. Klik na "Data Table" ukáže podrobný seznam zemí podle jednotlivých parametrů.


K výpočtu je používán index kupní síly přepočítaný na americký dolar. Instruktážní video k celému projektu najdete zde. Video ukazuje, že vysoké HDP či statistický podíl HDP na obyvatele (Gross Domestic Product per capita, PPP GDP) jako měřítko blahobytu je neoliberální mýtus. Nejlepší zemí k životu je Nový Zéland, který má v přepočtu poloviční podíl HDP na hlavu jako USA (16. místo). Jenže jak je známo, v USA nejde bohatství země všem lidem, ale především jednomu procentu, viz Pikettyho data. Podíl HDP na hlavu v Česku je nyní 23.763 dolarů, což je o něco méně než na Novém Zélandu (25.857). Nežijeme si ale stejně dobře, protože "Index sociálního růstu" zohledňuje skutečný stav společnosti.

^Invalid YouTube URL provided


Naše umístění (23. místo na světě) je ještě relativně dobré proto, že u nás stále fungují "socialistické" vymoženosti jako relativně laciné školství a lékařská péče. Pokud budou tyto oblasti zprivatizovány a následně rozkradeny, ihned se propadneme na úroveň rozvojových zemí.