Protest proti šíření protiruské propagandy ve veřejnoprávních médiích a na středních školách

Praha – Velkopřevorské náměstí na Malé Straně,

dne 9. prosince 2015

v 16.00 hod.

Na shromáždění promluví a také zazpívá několik moravských a ruských písní MUDr. Marek Obrtel.

Akce se koná za každého počasí, k dispozici bude horký čaj pro zahřátí. Kdo může, nechť si přinese českou, či ruskou vlajku.


Respektujte, prosím, že tuto akci nepořádá žádná politická strana ani hnutí, jejich symboly proto nechte doma, stejně jako nenávist, která je výsledkem špatných emocí a propagandy, nikoliv zdravého rozumu a sebevědomí.

Ve středu 9. prosince se ve Velkopřevorském paláci od 16.30 koná konference, nazvaná „Historie versus propaganda“. Jejím organizátorem je ÚSTR, mediálním partnerem Radio Svobodná Evropa. Záštitu nad touto akcí převzala ministryně školství, Jiří Dienstbier a Karel Schwarzenberg, jenž také na konferenci vystoupí. Hlavními řečníky bude ruský profesor Andrej Zubov, Michael Romancov, Josef Pazderka z ČT, Irina Lagunina z Radia Svobodná Evropa a další lidé šířící protiruské nálady v naší společnosti.

Ti, kteří se snaží naší veřejnost přesvědčit, že Rusko je „Říše zla“ ohrožující svět, mají prakticky neomezený přístup do médií a jejich činnost financuje štědře stát. Organizace „Člověk v tísni“ v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv, na níž se sama odkazuje (čl.19: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice“), nechce sjednat vyrovnaný přístup do médií i zastáncům jiných názorů, ale naopak se snaží ovlivnit dětské mysli zavedením jednostranně zaměřeného výukového programu na středních školách o „ruské propagandě“.

(Více zde)

Budeme k tomu všemu mlčet? NE !

My občané této země považujeme Rusko za přítele a v této nelehké době i za přirozeného spojence. Požadujeme, aby zvláště veřejnoprávní média informovala o dění v Rusku objektivně. Protěžování lidí v médiích, pro které je démonizace Ruska patrně smyslem života (Romancov, Mitrofanov, Dvořák, Votápek, Fištejn, Šír a další), musí skončit. Chceme, aby byl dán hlas i názorům odlišným, neboť ČT má ze své podstaty přinášet informace nestranné a vyvážené.

Požadujeme také, aby byl zastaven na středních školách výukový program „Současná ruská propaganda“, nebo aby byl změněn na zvyšování dětské odolnosti proti jakékoliv propagandě a reklamě.