Mrzí mne, že zase já musím kousat do citrónu. Ale lidé si aspoň mohou kliknout na křesťanský web, který věci komentuje včas, a nikoliv pět minut po dvanácté a s chabou výmluvou na nepřátele církve. Takže k věci, od konce. Do Česka přijede nový papežský nuncius, Mons. arcibiskup Guiseppe Leanza. Ten byl v pondělí 25. 7. urychleně povolán do Vatikánu na „konzultace“, protože vyšla vládní zpráva o zneužíváních v diecézi Cloyne, hrabství Cork. Nuncius v Irsku skončil, ale oficiálně mu stejně vypršel termín diplomatické mise, takže se vlastně nic nestalo. Navíc vatikánský mluvčí řekl, že celou záležitost nebude komentovat, takže se vůbec nic nestalo. Celou vyšetřovací zprávu si můžete stáhnout zde v PDF, má cca 3 MB a dohromady 421 stran. Podrobnou zprávu přinesl jednak NYT (zde) a britský křesťanský týdeník Tablet v úvodníku (zde). Shrňme známá fakta a pak komentujme. Zpráva podrobně dokumentuje zneužívání v letech 1996-2009 ve zmíněném kraji. Církevní představitelé po 13 let nenahlásili úřadům opakované případy pedofilie, což je mimo jiné i v rozporu s vnitrocírkevními předpisy interně upravujícími zacházení s podobnými případy. A co je horší. V pořadí již čtvrté vládní zprávě věnované zneužívání v irských církevních institucích se nyní přímo praví, že Vatikán mlčky kryl toto mlčení tím, že netrval na dodržování svých vlastních předpisů. Jako klíčový důkaz ve zprávě figuruje dopis poslaný v roce 1997 kardinálem jménem Darío Castrillón Hoyos, který se stal zhruba v téže době hlavou Kongregace pro klérus. Kardinál odmítl tzv. „rámcový dokument“ odsouhlasený Irskou biskupskou konferencí pro případy zneužívání jako nezávazný. Podle usnesení kongregace byl dokument v rozporu s Kodexem kanonického práva. Po kardinálově intervenci se biskup v Cloyne, Mons. Magee osobně rozhodl, že nebude aplikovat sporný dokument Irské biskupské konference ve své diecézi. V důsledku tohoto rozhodnutí neohlásil policii případy zneužívání, o nichž zneplatněný biskupský dokument jasně pravil, že ohlášeny být mají. Výsledek znáte. I já o tom musím v Česku napsat, i když nerad.

Takže k věci. Fakta jsou natolik jasná, že je nemá smysl komentovat. Jen pro úplnost připomínám, že podobný model mlčení jsem komentoval citací klíčového důkazu v případě USA. Jedna diecéze v Kalifornii musela na příkaz soudu vydat korespondenci s tehdejším kardinálem Josefem Ratzingerem, tehdejším prefektem Kongregace pro otázky víry. Vyžádala si je žaloba zastupující četné oběti jednoho amerického pedofilního kněze, který mezitím zemřel na rakovinu, světsky nepotrestán. Odkaz na dokument a jeho komentář najdete v článku Kde mizí autorita, nastupuje moc, psaného v červnu 2010. I zde byla dokázána zdržovací taktika, byť možná neúmyslná. Ve stejném článku odkazuji na svůj starší komentář My a pedofilové (únor 2010), kde jsem se snažil podat alespoň nějaké vysvětlení jednoho případu v Berlíně, který znám. Je zajímavé, že zásadní problém současné krize v Irsku tkví mimo jiné i v tom, o čem jsem mluvil v komentáři o konfliktu mezi mocí a autoritou. Vatikán trval na faktu, že suverénní stát nemůže vyšetřovat interní postup jiného suverénního státu, totiž Svatého Stolce. Pozor, nejde o schvalování pedofilie, to je doufám jasné. Právní klička způsobila, že důležitý dokument Irské biskupské konference k potírání pedofilie nebyl schválen jako zásadní direktiva pro všechny irské biskupy. Ti se mlčky podřídili vyšší autoritě, což je v katolické církvi dobrým a chvályhodným zvykem. Jistěže mohli v rámci vlastní autority jednat jinak, ale to vyžaduje vlastní odvahu a vlastní autoritu. Takových biskupů mnoho nebylo, a nejspíš ani dnes není. Ale v USA se někteří našli a dnes je každý chválí, jak byli moudří a jak dobře smýšleli s církví. Postupem Říma se otevřela skrytá vrátka pro jednotlivé poslušné biskupy v Irsku, jak celou věc potichu zamést pod koberec. Občansky to bylo jasné. Biskupové měli ohlašovací povinnost, a možná v tomto případě dokonce i s trestně-právními důsledky. Jak dlouho jim zametání afér vydrželo, to vidíte sami. Důsledky jsou pro irskou hierarchii málem zničující, to vím od některých irských kněží. Pokud vím, tamější diecézní semináře jsou prakticky prázdné, protože již několik let se nikdo nehlásí. Tolik k jedné aféře, kterou jistě brzo najdete v našem tisku a v médiích.