Dosud nepřišla žádná oficiální zpráva od Bratrstva Pia X., které si dává na čas s odpovědí, poté, co mu byl doručen dne 14. září k podpisu text doktrinální preambule. Ta požaduje předložené vyznání víry pro každého, kdo by se chtěl ujmout církevní funkce a pootevírá lefebvristům dveře do společenství římsko-katolické církve, pokud jimi bude schválena. O obavách, které vzbuzovala jsme psali v článku o nebezpečí <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=801">revokace Druhého vatikánského koncilu</a>.

Přesto již prosakují některé zprávy o schůzce Bratrstva, která se konala 7. a 8. října v italském městečku Albano Laziale. Zpráva se objevila v italských novinách <a href="http://vaticaninsider.lastampa.it/homepage/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/lefebvriani-lefebvrians-lefebvrianos-fellay-vaticano-vatican-9584/">Vatican Insider</a>. Promluvil o ní představený lefebvristů ve Spojeném Království, otec Paul Morgan, a to v dopise zahrnutém v listopadovém oběžníku věřícím. Otec Morgan popisuje, že během schůzky byl účastníkům prezentován jednak přehled dosavadních kontaktů mezi Bratrstvem a Svatým Stolcem počínaje rokem 1987, jednak souhrn doktrinálních rozhovorů, které proběhly v posledních měsících. Kromě toho jim byla "ústně vyložena doktrinální preambule". Z Morganových slov plyne, že mons. Bernard Fellay, vrchní představený Bratrstva Pia X., nepředložil psaný text, který obdržel od Vatikánu, ale omezil se jen na jeho výklad, zřejmě aby zabránil nechtěnému úniku informací. Představitel britských lefebvristů pokračuje: "Co se týče doktrinálních rozhovorů, je znepokojivé pozorovat, jak se římská komise vyhnula uznání existující trhliny mezi tradičním a koncilním učením. Naopak trvala na hermeneutice kontinuity...a tvrdila, že nové učení v sobě zahrnuje a rozvíjí to staré." Skutečně překvapivé je překvapení otce Morgana: "Hermeneutika kontinuity, která znamená zahrnutí 2. vatikánského koncilu do historie koncilů a jeho výklad ve světle předchozí tradice i s jeho vývojem a aktualizací, představuje klíč, který nabízí Benedikt XVI. Není překvapením, pokračuje otec Morgan, že navržený doktrinální základ zahrnuje prvky, které Bratrstvo Pia X. vždy odmítalo, včetně akceptování nové mše a 2. vatikánského koncilu, tak jak jej formuluje nový Katechismus. Mimoto dokument budí dojem, že v církvi neprobíhá krize..."

Jedná se tedy o jasně negativní posudek textu, který předložila na konci rozhovorů vatikánská komise. Představený Bratrstva ve Spojeném Království dodává, že pro některé účastníky byla doktrinální preambule evidentně nepřijatelná a že ještě nepřišel čas na dosažení konkrétní dohody, dokud doktrinální otázky zůstanou nevyřešeny. Dále bylo rozhodnuto, že Bratrstvo Pia X. musí pokračovat ve své práci s důrazem na doktrinální otázky v budoucích kontaktech s římskými autoritami. Jedná se tedy o odmítnutí na plné čáře. Na oběžník otce Morgana hned záhy reagoval Generální dům lefebvristů (General House) stručným prohlášením. Připomíná, že po setkání v Albánu se vyskytly v tisku různé komentáře a zdůrazňuje, že "jen Generální dům má právo vyjadřovat oficiální stanovisko nebo autorizovaný komentář". Jinými slovy, otec Morgan mluví pouze za svoji osobu. Jeho komentář nicméně poukazuje na obtíže, kterým je v tomto okamžiku vystaven mons. Fellay. Podle zákulisních informací nesouhlas s doktrinální preambulí a dohodou navrženou Svatým Stolcem již vyjádřili další dva biskupové lefebvristů přítomní v Albanu – Tissier de Mallerais a Alfonso de Gallareta. Čtvrtý představitel, Richard Williamson, zastává ještě méně příznivé stanovisko vůči dohodě, ale ten se setkání neúčastnil.

Nicméně Richard Williamson nelenil a ve svém oběžníku The Eleison Comments opětovně obvinil Židy z bohovraždy a dodal, že i dnes Židé stále "kolektivně jednají jako nepřátelé pravého Mesiáše". Williamson dříve popíral existenci plynových komor a vyvraždění 6-ti milionů Židů a v tomto postoji není osamocený. V září tohoto roku, jiný lefebvrista, kněz Abbot Régis de Cacqueray, představený francouzské provincie, rovněž obvinil Židy z bohovraždy. Tato vyjádření odsoudila v říjnu letošního roku Konference evropských rabínů. Vrchní Rabbi Pinchas Goldschmidt při této příležitosti prohlásil, že "v katolické církvi nesmí docházet ke sbližování s lidmi tohoto ražení, s lidmi, kteří kážou slova nenávisti." Vatikán k tomu zatím mlčí. Doufejme ale, že slova staršího bratra z Vyvoleného národa dolehla až do Zátibeří.