"Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."

(Lukáš 21, 5-6; srov. Mk 13,2; Mt 24,2)

<p class="clanek_text">Jeruzalémský chrám přestavěný tyranem Herodem a dokončený zhruba v Ježíšově době symbolizoval <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/JeruzalĂ©mskĂ˝_chrám">náboženskou jednotu židovstva</a> a představoval i velkou ekonomickou moc. Politická moc byla nakloněna oficiální církvi reprezentované Jeruzalémským chrámem stejně kladně jako dnes. Římané museli dobře vycházet s organizovanou náboženskou mocí v dobytých provinciích, protože z ní tyli tak či onak, mocensky a ekonomicky. Ježíš však vidí nikoliv současnou moc Chrámu a její náboženský lesk, ale budoucí následky nacionalistického povstání, jehož první obětí byli právě saduceové a farizeové. Katastrofa židovské války a totálního zničení Chrámu v srpnu roku 70 se už tehdy profilovala pro ty, kteří uměli číst mezi řádky.

Vezměme Ježíšovu překvapivou odpověď nadšeným apoštolům v našem kontextu. My bychom mu možná s hrdostí ukázali "historickou" smlouvu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, kterou se právě snaží schválit Česká sněmovna (Sněmovní tisk <a href="http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=580">580</a>).

Sněmovnou schválená smlouva zatím je pouze v prvním čtení. To mnoho neznamená, protože ji bude ještě schvalovat Senát, pak podepisovat prezident, a nakonec bude zcela jistě podána žaloba u Ústavního soudu. Jásot či obava církví z nově nabytého majetku jsou tedy předčasné. Tato studie se chce podívat kritickým okem zejména na právní postavení nároků římsko-katolické církve, která z této dohody nejvíce profituje. Hledejme proto odpověď na následující důležité otázky.</p>

Je nová smlouva pro římsko-katolickou církev opravdu výhodná v tom smyslu, že zajistí její ekonomickou nezávislost na státu?
Platil princip: "Co bylo ukradeno, to má být vráceno", i z hlediska historického statutu církevního majetku?
Jaké zásadní námitky proti zákonu budou uplatněny u Ústavního soudu a jakou mají právní hodnotu?

<p class="clanek_text">Na tyto otázky je třeba hledat zásadní a nestranné odpovědi. </p>
<a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/cirkevni-restituce/index.html">Kliknutím na tento odkaz přejděte do rubriky "Analýzy", kde najdete celý rozbor.

</a>