"Nulová budoucnost" (There is no tomorrow), tak by se dal volně přeložit vynikající půlhodinový dokumentární film popisující drancování energetických zdrojů planety. Optimistické kresbičky 40. let velebící neomezený růst dnes působí v Evropě a ve vzdělané části USA poněkud směšně. Použití těchto kreseb jen dokresluje posun v myšlení, kterého jsme svědky.


Průměrný Američan má dnes dostupnou energii 150 otroků pracujících 24 hodin denně. Cena za dobývaní paliv potřebných k energetickému plýtvání není malá a její cena dramaticky poroste. A vedlejší účinky také.

Náboženství neomezené spotřeby na omezené planetě berou vážně jen někteří "teoretikové" v Česku za končící vlády pana Profesora a jeho neoliberálních podruhů na VŠE. Třeba je tento film zaujme.