Zajímavá reportáž kanálu VICE ukazuje setkání tzv. "Strážců přísahy" (Oath Keepers), kteří tvoří militantní jádro Republikánské odnože tzv. "Tea Party". Vládní Big Brother neboli hlavní fízlovací úřad americké společnosti (Department of Homeland Security) je považuje za potenciální "domácí teroristy" (domestic terrorists). Sami ovšem dávají přednost hrdému titulu "vlastenec". Jsou miláčkem americké zbraňové lobby NRA, které se soustavně věnuje jako novému fenoménu pokračující fašizace společnosti v USA. Podívejte se na toto video.


Průzkumy jasně ukazují, že vinou pokračující ekonomické krize a zásadní nedůvěry v politické elity, jež jsou pevně zabydlené v systému dvou stran, vzniká v USA mohutné hnutí odporu proti tzv. "Washingtonu". Mnozí členové těchto hnutí pracují jako disidentské skupiny uvnitř zavedených stran. Viz tento starší článek ohledně disentu uvnitř Demokratické strany (Americký manifest pro českou levici). Zato jiné skupiny, o nichž bylo natočeno toto video, chápou zavedený politický systém jako svého nepřítele. Paradoxně jsou na jedné lodi s mnohými kritiky dnešního stavu světa: odmítají korporátní globalismus, spiknutí plutokratů, nenávidí vykořisťující systém bank a podobně. Šíří své poselství weby, lokálními rozhlasovými stanicemi velmi oblíbenými v USA, pomocí videa a podobně.

Zastánci teroristického směru Strážců přísahy berou vážně Druhý dodatek ústavy a chystají se na domácí válku. Podle jejich názoru se federální či místní vláda stává tyranskou a ohrožuje jejich osobní svobody. Pak je ústava zavazuje použít zbraň ke své obraně. Proto se členové těchto organizací pilně cvičí v rámci občanských milicí, campingových paramilitaristických táborech a v dalších zařízeních. A protože svobody v USA z mnoha důvodů vskutku ohrožené jsou, čas těchto "strážců" možná přijde. Pak bude ovšem velmi moudré okamžitě odcestovat z USA.