Do Senátu dorazilo více než 70 tisíc podpisů pod internetovou peticí požadující, aby senátoři podali kvůli novoroční amnestii na Václava Klause žalobu pro velezradu. Petiční archy předal podnikatel Karel Janeček (založil Nadační fond pro boj proti korupci) předsedovi Senátu Milanu Štěchovi dnes v 16 hodin. Současně se podařilo během dneška získat poslední podpis poslance pod ústavní žalobu. Je to podpis Mgr. Miloše Malého.

Oprava redakce: Jiří Dienstbier,potvrdil, že 27 podpis je senátor MUDr. Pavel Trpák svůj podpis připojil před šestou hodinou odpoledne.

Předseda senátu svolá v nejbližší době organizační výbor senátu a navrhne doplnit program tak, aby byla svolána schůze Senátu ČR, která projedná požadavek petice a dá hlasovat o návrhu 1/3, tedy 27 senátorů pro podání žaloby na prezidenta Václava Klause k Ústavnímu soudu. Požadavek petentů je, aby se tak stalo nejpozději do 7. 3. 2013, tj. v době kdy ještě bude Václav Klaus prezidentem ČR. Pokud Senát vysloví nadpoloviční souhlas s žalobou, bude mít Václav Klaus skutečně svůj vlastní výjimečný záznam v českém politickém dějepisu.

Iniciátorem petice, jež požaduje podání žaloby na Václava Klause je Karel Janeček. Vytrvale usiloval o získání maximálního počtu podpisů. Sám k tomu říká:

Podle mého hlubokého přesvědčení spáchal zločin a ty důkazy jsou jasné. Když se propustily mafiánské struktury, které okradly tento stát o miliardy až desítky miliard korun, tak to je z mého pohledu jednoznačně zločin.